Ajankohtaista Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa
17 tammikuu 2017

SÁMEGIELAID JA KULTUVRRA OAHPAHUS, lohkanbadjeoahput

 • Anárašgiela- ja kultuvrra linnjá, 40 ov
 • Davvisámegiela joatkkajahki, 30 ov, Anár
 • Medialinnjá, 40 + 40 ov, Anár 

Bajábeale oahpuid ohcanáigi 21.2.‒15.5.2017. Ohcamušat njuolga oahppolágádussii, ohcanskovvi


Čuovvovaš oahpuide ohcan dáhpáhuvvá oktasaš ohcama bokte 21.2. - 14.3. www.opintopolku.fi

Jos ohccis lea juo ovddežis dutkkus, de dalle ohcan njuolga min oahppolágádussii 21.2.–14.3. ohcanskovvi

Giehta- ja dáiddaindustriijasuorggi vuođđodutkkus,180 máhttinčuoggá (mč), Anár

 • Buktaga plánema ja válmmašteami suorgi, artesána
 • Duodji, garraduojit
 • Duodji, dipmaduojit
 • Čikŋageađge- ja metállasuorgi

Fitnodatdoaimma vuođđodutkkus, 180 mč, Avvil

 • Áššehasbálvaleami ja vuovdima suorgi, merkonoma

Sosiála- ja dearvvavuođasuorggi vuođđodutkkus, 180 mč, Avvil

 • Mánáid ja nuoraid divššu ja bajásgeassima suorgi, lagašdivššár
 • Boarrásiid dikšuma suorgi, lagašdivššár
 • Buohcciid divššu ja fuolaheami suorgi, lagašdivššár

Hotealla-, restoráŋŋa- ja catering-suorggi vuođđodutkkus, 180 mč, Avvil

 • Borramušfuolaheami suorgi, goahkka

 Luonddu- ja birassuorggi vuođđodutkkus, 180 mč, Doaivonjárga

 • Luonddu suorgi, luonddu ofelaš
 • Boazodoalu suorgi, badjeolmmoš

Turismasuorggi vuođđodutkkus, rávesolbmuid skuvlen, Anár (ráhkkanahtti skuvlejupmi, čájáhusdutkkus, bistá 1,5 - 2 jagi)

 • Turismabálvalusaid suorgi, turismabálvalusaid buvttadeaddji

Ohcanáigi 21.2.‒15.5.2017. Ohcamušat njuolga oahppolágádussii, ohcanskovvi

Duodji ja boazodoalu ámmátdutkosiidda ja duoji earenomášdutkosii sáhttá ohcat goas fal.

30 joulukuu 2016

Haku yhteishaussa 21.2. - 14.3. www.opintopolku.fi

Mikäli hakijalla on aikaisempi tutkinto, haku suoraan oppilaitokselle 21.2.–14.3. hakulomake

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 180 osp, Inari

 • Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani
  • saamenkäsityöala, kovat materiaalit
  • saamenkäsityöala, pehmeät materiaalit
  • korukivi- ja jalometalliala

Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja
 • Vanhustyön osaamisala, lähihoitaja
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp, Toivoniemi

 • Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja
 • Porotalouden osaamisala, poronhoitaja

Matkailualan perustutkinto, aikuiskoulutuksena, Inari

(valmistava koulutus, näyttötutkinto, kesto 1,5 - 2 v.)

 • Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Hakuaika 21.2. - 15.5.2017. Hakemukset suoraan oppilaitokseen, hakulomake

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUS, lukuvuosikoulutus

Hakuaika 21.2. - 15.5.2017. Hakemukset suoraan oppilaitokseen, hakulomake

Inarinsaamen kielen ja kulttuurin linja, 40 ov

Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin jatko-opinnot, 30 ov, Inari

Medialinja, 40 + 40 ov, Inari


Saamenkäsityön ja porotalouden ammattitutkinnot sekä saamenkäsityön erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

16 joulukuu 2016

Koulutuksen aloitti 20 opiskelijaa. Koulutus on Suomessa ensimmäinen saamelaiskulttuureja ja kieliä tukeva lastentarhanopettajakoulutus. Sen toteuttavat Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti, Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen koulutuskeskus yhdessä. SAKK:n virtuaalikoulu tukee monimuotoista koulutusta alusta alkaen.

Lisätietoja koulutuksesta:

http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat tai Maria Peltola, etunimi.sukunimi@oulu.fi

044-382456723 marraskuu 2016

Opiskelijavalinnan tulokset on nyt julkistettu. Koulutukseen on valittu 21 opiskelijaa.

http://www.oulu.fi/ktk/node/43473


Lista niistä opiskelijoista, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun tiedekunnan sivuilla:

http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat


30 syyskuu 2016

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlejumi ohcanáigi nogai duorastaga 22.9 dmu 15. Skuvlejupmi geasuhii bures ohcciid ja ohcamušat bohte mearreáigge rádjai 37.

Buot ohcangelbbolaš ohccit bovdejuvvojit soahppilvuohtaiskosii. Soahppilvuohtaiskosa vuođul dahkkojuvvo loahpalaš oahppiidválljen. Skuvlejupmái válljejuvvojit uhcimustá 10 oahppi. Iskkus ordnejuvvo Anáris 15.11 - 16.11.2016. Válljema boađus olggosaddo maŋimustá 23.11.2016 ja oahput álget orienterenoahpuin Anáris 15.–16.12.2016.

Lassidieđut skuvlejumis: http://www.oulu.fi/ktk/valintaoppaat ja https://saltokoulutus.wordpress.com/

Lassidieđut:  Maria Peltola, plánejeaddji, Sámi mánáidgárdeoahpaheaddji-skuvlejupmi, etunimi.sukunimi[at]oulu.fi, 044-3824567

Irmeli Moilanen, plánejeaddji, Sámi mánáidgárdeoahpaheaddji-skuvlejupmi, etunimi.sukunimi[at]sogsakk.fi, 050-4072257

18 tammikuu 2017

álgá Anáris | alkaa Inarissa 25.01.2017 klo.17.00

Lassedieđut/ Lisätiedot

19 joulukuu 2016

Gursa álgá Leaibejávrri giliviesus 17.1.2017 dmu.17.00. Váldde mielde gápmasiid, jiehkku, fiellu, áimmi, suona ja skárriid.

Kurssi alkaa Leppäjärven kylätalolla 17.1.2017 klo.17.00. Ota mukaan koipia, jiekiön, laudan, äimän, suonilankaa ja sakset.

Lassedieđut |Lisätietoja

19 joulukuu 2016

Gursa álgá Gárasavvona skuvllas 21.1.2017 dmu 14.00.

Kurssi alkaa Karesuvannon koululla 21.1.2017 klo 14.00.

Lassedieđut / Lisätietoja