Ajankohtaista Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa
24 marraskuu 2016

Haku yhteishaussa 21.2. - 14.3. www.opintopolku.fi

Mikäli hakijalla on aikaisempi tutkinto, haku suoraan oppilaitokselle 21.2.–14.3. hakulomake

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, 180 osp, Inari

 • Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani
  • saamenkäsityöala, kovat materiaalit
  • saamenkäsityöala, pehmeät materiaalit
  • korukivi- ja jalometalliala

Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja
 • Vanhustyön osaamisala, lähihoitaja
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp, Ivalo

 • Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp, Toivoniemi

 • Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja
 • Porotalouden osaamisala, poronhoitaja

Matkailualan perustutkinto, aikuiskoulutuksena, Inari

(valmistava koulutus, näyttötutkinto, kesto 1,5 - 2 v.)

 • Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Hakuaika 21.2. - 15.5.2017. Hakemukset suoraan oppilaitokseen, hakulomake

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUS, lukuvuosikoulutus

Hakuaika 21.2. - 15.5.2017. Hakemukset suoraan oppilaitokseen, hakulomake

Inarinsaamen kielen ja kulttuurin linja, 40 ov

Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin jatkolinja, 30 ov, Inari

Medialinja, 40 + 40 ov, Inari


Saamenkäsityön ja porotalouden ammattitutkinnot sekä saamenkäsityön erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

23 marraskuu 2016

Opiskelijavalinnan tulokset on nyt julkistettu. Koulutukseen on valittu 21 opiskelijaa.

http://www.oulu.fi/ktk/node/43473


Lista niistä opiskelijoista, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun tiedekunnan sivuilla:

http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat


30 syyskuu 2016

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjiskuvlejumi ohcanáigi nogai duorastaga 22.9 dmu 15. Skuvlejupmi geasuhii bures ohcciid ja ohcamušat bohte mearreáigge rádjai 37.

Buot ohcangelbbolaš ohccit bovdejuvvojit soahppilvuohtaiskosii. Soahppilvuohtaiskosa vuođul dahkkojuvvo loahpalaš oahppiidválljen. Skuvlejupmái válljejuvvojit uhcimustá 10 oahppi. Iskkus ordnejuvvo Anáris 15.11 - 16.11.2016. Válljema boađus olggosaddo maŋimustá 23.11.2016 ja oahput álget orienterenoahpuin Anáris 15.–16.12.2016.

Lassidieđut skuvlejumis: http://www.oulu.fi/ktk/valintaoppaat ja https://saltokoulutus.wordpress.com/

Lassidieđut:  Maria Peltola, plánejeaddji, Sámi mánáidgárdeoahpaheaddji-skuvlejupmi, etunimi.sukunimi[at]oulu.fi, 044-3824567

Irmeli Moilanen, plánejeaddji, Sámi mánáidgárdeoahpaheaddji-skuvlejupmi, etunimi.sukunimi[at]sogsakk.fi, 050-4072257

30 syyskuu 2016

Sääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹlškooultõõzz ooccâmäiʹǧǧ puuđi nelljdpeeiʹv 22.9. čiâss 15 ääiʹj. Škooultõs ǩieʹzzi jiânnai miõlid da ooccmõõž pueʹtte mieʹrräigga mõõneeʹst 37.

Pukid ooccma ââʹnteei ooʒʒjid kååččat suåvlažvuõđtestta. Suåvlažvuõđteeʹst vuâđald vaʹlljeet loopplanji mättʼtõõttjid. Škooultõʹsse vaʹlljeet uuccmõssân 10 mättʼtõõʹttjed. Teeʹst jäʹrjstet Aanrest 15.11 - 16.11.2016. Vaʹlljeem pohttmõõžžid õõlmtet mââimõssân 23.11.2016 da mättʼtõõttmõš älgg orientõʹstti määttaivuiʹm Aanrest 15.–16.12.2016.

Jäänab škooultõõzz pirr: http://www.oulu.fi/ktk/valintaoppaat di https://saltokoulutus.wordpress.com/

Lââʹssteâđ: Maria Peltola, plaaneei, Sääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹl škooultõs, etunimi.sukunimi[at]oulu.fi, 044-3824567

Irmeli Moilanen, plaaneei, Sääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹl škooultõs, etunimi.sukunimi[at]sogsakk.fi, 050-4072257

30 syyskuu 2016

Säämi párnáikärdimáttáátteijeeškovlim uuccâmäigi nuuvâi tuorâstuv 22.9 tme 15. Škovlim kiäsuttij maaŋgâid já ucâmušah pottii meriääigi räi 37.Puoh uuccâmtoháliih occeeh pivdojeh hiäivulâšvuotâiskosân. Hiäivulâšvuotâiskos vuáđuld taheh lopâlii uáppeevaljim. Škovliimân väljejuvvojeh ucemustáá 10 uápped. Iskos uárnejuvvoo Anarist 15.11 - 16.11.2016. Valjim puáđus almostittoo majemustáá 23.11.2016 ja uápuh älgih uápásmittee uápuiguin Anarist 15.–16.12.2016.

Lase škovliimist: http://www.oulu.fi/ktk/valintaoppaat sehe https://saltokoulutus.wordpress.com/

Lasetiäđuh: Maria Peltola, vuávájeijee, Säämi párnáikärdimáttáátteijeeškovlim, ovdânommâ.suhânommâ[at]oulu.fi, 044-3824567

Irmeli Moilanen, vuávájeijee, Säämi párnáikärdimáttáátteijeeškovlim, ovdânommâ.suhânommâ[at]sogsakk.fi, 050-4072257

23 marraskuu 2016

Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää työvoimakoulutuksena Inarissa/Toivoniemessä

NAHKA- JA TURKISTYÖ –koulutuksen

9.1. – 28.4.2017 (15,5 ov)

Koulutus on saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon nahka- ja turkistyö -osaan valmistava koulutus.

Lisätiedot ja haku www.te-palvelut.fi

Täydennyshaku koulutukseen päättyy 9.12.2016

04 lokakuu 2016

Gursa álgá Gáregasnjárgga giliviesus 21.10.2016 dmu. 16.00. Materiála sáhttá oastit  oahpaheaddjis.

Kurssi alkaa Karigasniemen kylätalolla  21.10.2016 klo. 16.00. Materiaalia voi ostaa opettajalta.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi

05 syyskuu 2016

Kurssi alkaa Nellimin kerhotalolla 30.9.2016 klo. 15.00. Vyömateriaalit voi ostaa opettajalta. Ota mukaan käteistä.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi