Valikko
Anarâškielâ | Inarinsaamen kieli

Anarâškielâ já -kulttuur | Inarinsaamen kieli ja kulttuuri

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarinsaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 45 opintopistettä.
Säämi máttááttâškuávdáá anarâškielâ já -kulttuur škovliittâs pištá oovtâ luuhâmive já uápuh láá 45 uáppučuággád.

Koulutus koostuu pääasiassa inarinsaamen kielen ja kulttuurin opinnoista. Opintoihin sisältyy opintomatkoja ja kieliharjoittelua, joiden kautta opiskelija tutustuu Saamenmaan kieliyhteisöön ja saamenkieliseen työelämään. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa yhteistyössä Giellagas-instituutin kanssa, ja osa opetuksesta voi olla siten verkossa ja/tai iltaisin.
Inarinsaamen kielen ja kulttuurin linjan käytyään opiskelija voi saada inarinsaamen perusopinnot (25op) hyväksi luettua Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opintorekisteriin, mikäli hakee ja pääsee jatkamaan kieliopintoja siellä.

Škovliittâsân kuleh anarâškielâ já -kulttuur uápuh. Uápuh aneh sistees meid oppâmmaađhijd já kielâhárjuttâllâm, moi peht uáppeeh uápásmuveh Säämi kielâsiärvusân já sämikielâlii pargoelimân. Uási uápuin láá máhđulávt ohtsâspargoost Giellagas-intituutijn, já uási uápuin puáhta olâšuttiđ káidusin já/teikkâ ehidist.
Uáppee puáhtá, jis sun maŋeláá ocá já piäsá luuhâđ ollâopâttâhân, uuccâđ uápuidis pyerrinluuhâm Oulu ollâopâttuv Giellagas-instituutist.

 

 

 

Tutkintonimike

Alkaa

11.8.2020

Laajuus

45 op

Hakuaika

18.2.-15.5.2020

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari

Opetusmuoto

Opetusmuoto: Enimmäkseen lähiopetuksenä Inarissa. Opinnot vaativat päätoimista opiskelua. Osa opetuksesta voi olla iltaisin ja/tai etänä.

Maksut

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi