Valikko
Sámi musihkkaakademiija
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSámi musihkka- akademiija

Sámi musihkkaakademiija

Háliidatgo čiekŋudit sámemusihka čehppodagat ja ovddidit musihkkara dáidduidat? Sáhtášiigo musihkka buktit dutnje dietnasa?

Lassedieđut:
Kati Eriksen
Prošeaktajođiheaddji / Projektipäällikkö
Sámi Musihkkaakademiija

email: kati.eriksen@utsjoki.fi
ph./WhatsApp +358 40 594 5060
Messenger: Sámi Musihkkaakademiija

Dahje Anna Näkkäläjärvi-Länsman
Jođiheaddji oahpaheaddji
Tel. +358 50 409 3988
anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi

https://samimusihkkaakademiija.org/

Prográmma addá buorre vuođu ohcat musihkkasuorggi joatkkaoahpuide.
Bargat sihke joavkkuin ja iehčanasat. Min oahpaheaddjit leat musihka sierra surggiid ámmátolbmot.


Solistalinnjá
-lagašoahpahusperioda sullii oktii mánus
-sikte árbevirolaš ja modeardna sámemusihkkii
-loahppabargu lea iežas solokonseartta plánen ja ollašuhttin ovttas vásihan musihkkáriiguin

Musihkarlinnjá
-lagašoahpahus vahkkosaččat
-sikte musihkkara dáidduid ovddideapmái

Sámi musihkkaakademiija jotkkolaš oahput addet stuđeanttaide válmmašvuođaid oassálastit nuppi dási musihkkasuorggi vuođđodutkosa čájáhusdutkosii dahje dan osiide. Čájáhusdutkkus ordnejuvvo geassit 2020. 

Gáibádusat ohccis
-sámekultuvrra dovdan
-juogo vuosttas jagi sámemusihka oahput dahje dárbbašlaš dieđut ja dáiddut sámemusihkas
-sisabeassaniskosa čađaheapmi juogo báikki alde dahje gáiddusoktavuođain

Sámi musihkkaakademiija joatkkaoahput,
oahppajahki 2019-2020

Geahčča dás video sámemusihkaskuvlejumis.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

60 op

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Ohcejohka

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

sähköinen hakulomake

 

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi