Sámi musihkkaakademiija
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSámi musihkka- akademiija

Sámi musihkkaakademiija

Háliidatgo oahppat sámemusihka dahje ráhkadit iežat musihka ja musihkkavideo? Ohcat iežat soga láhppon musihkkaárbevieru, oahpat čuojahit ja lávlut? Sáhtášiigo musihkka buktit dutnje dietnasa?

Lassedieđut:
Kati Eriksen
Prošeaktajođiheaddji / Projektipäällikkö
Sámi Musihkkaakademiija

email: kati.eriksen@utsjoki.fi
ph./WhatsApp +358 40 594 5060
Messenger: Sámi Musihkkaakademiija

Dahje anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2018

Laajuus

60 op

Hakuaika

10.4.-20.6.2018

Jatkuva haku

Sijainti

Ohcejohka

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

sähköinen hakulomake

Prográmma addá buorre vuođu ohcat musihkkasuorggi joatkkaoahpuide.

Bargat sihke joavkkus ja iehčanasat.

Sámi musihkkaakademiijas álgá jahkásaš skuvlenprográmma mii fállá oahpahusa dain dieđuin ja dáidduin maid sámemusihka suorgi gáibida. Oahpahusas deattuhuvvo sámemusihkka ja dan dehálaš doarjjan leat ee. musihkkateknologiija, máilmmi musihkkakultuvrraide oahpásmuvvan, musihkkateoriija, instrumeantaoahput ja ovttasčuojaheapmi sihke musihkkapedagogihka ja kulturfitnodoaibma. Prográmma addá buorre vuođu ohcat musihkkasuorggi joatkkaoahpuide.

Oahput sisttisdollet ee. musihkkavideo ráhkadeami, iežas musihka komponerema ja heiveheami ja ovttasčuojaheami. Skuvla johtá Sámis ja mii fitnat ee. oahpásmuvvamin Guovdageainnu beassášfestiválii ja doallat konsearttaid máŋggain báikkiin. Bargat sihke joavkkus ja iehčanasat. Min oahpaheaddjit leat musihka sierra surggiid ámmátolbmot.

Sii geat čađahit vuosttas jagi oahpuid, sáhttet ohcat nuppi jagi prográmmii, mii álgá borgemánus 2019. Sámi musihkkaakademiija nuppi jagi oahput čiekŋudit vuosttas jagi oahpuid ja addet válmmašvuođa searvat musihkkasuorggi vuođđodutkosa čájáhusdutkosii/eksámenii dahje dan osiide. Čájáhusdutkkus/eksámen lágiduvvo geassit 2020.

Gáibádusat ohccis
-sámekultuvra dovdamuš
-beroštupmi musihkas (FUOM! Ovddeš musihkaoahput eai dárbbašuvvo)
 

Oahpahusgiella
Sámegiella, veahkkegiellan suomagiella ja eaŋgasgiella

 

 

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää