Saamelaismusiikkikoulutus
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSaamelaismusiikki- koulutus

Saamelaismusiikkikoulutus

Haluatko syventää saamelaismusiikin osaamista ja kehittää muusikon taitojasi? Voisiko musiikista tulla sinulle toimeentulon lähde?

Sámi musihkkaakademiijan jatkavat opinnot syventävät osaamista saamelaismusiikin alalla tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa. Opinnoissa on paljon valinnaisuutta. Opetustarjonnasta voi valita solistilinjan tai muusikkolinjan.


Lisätietoja:
Kati Eriksen
Prošeaktajođiheaddji / Projektipäällikkö
Sámi Musihkkaakademiija

email: kati.eriksen@utsjoki.fi
ph./WhatsApp +358 40 594 5060
Messenger: Sámi Musihkkaakademiija

Tai Anna Näkkäläjärvi-Länsman
Johtava opettaja
Tel. +358 50 409 3988
anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi


https://samimusihkkaakademiija.org/

Ohjelma antaa hyvät eväät hakeutua musiikin jatko-opintoihin. 
Työskentelemme sekä ryhmissä että itsenäisesti. Opettajakuntamme muodostuu musiikin eri alojen ammattilaisista.

Solistilinja
-lähiopetusperiodi noin  kerran kuukaudessa
-painottuu perinteiseen ja moderniin saamelaismusiikkiin
-lopputyö on oman soolokonsertin suunnittelu ja toteutus yhdessä kokeineiden muusikkojen kanssa

Muusikkolinja
-lähiopetusta viikoittain 
-painottuu muusikon taitojen kehittämiseen

Sámi musihkkaakademiijan jatkavat opinnot antavat opiskelijoille valmiuksia osallistua toisen asteen musiikkialan perustutkinnon näyttötutkintoon tai sen osiin. Näyttötutkinto suoritetaan kesällä 2020.

Vaatimukset hakijalta
-saamelaiskulttuurin tuntemus
-joko ensimmäisen vuoden saamelaismusiikin opinnot tai tarvittavat tiedot ja taidot saamelaismusiikista 
-pääsykokeen suorittaminen joko livenä tai virtuaalisesti

Opetuskieli
Saamen kieli, apukielinä suomen kieli ja englanti

Sámi musihkkaakademiijan jatko-opinnot,
lukuvuosi 2019-2020, opintorakenne

Katso tästä video saamelaismusiikkikoulutuksesta.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

60 op

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Utsjoki

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Hae koulutukseen

sähköinen hakulomake

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi