Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus
EtusivuVirtuaalikouluVirtuaalikoulun hakijalleKoltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus

Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus

Kurssi sisältää 90 etäoppituntia sekä 90 tuntia itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä oppitunnilla pidetään perehdytys opiskeluympäristöihin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen: tietokone, internetyhteys, headset (sankaluuri), webbikamera ja koltansaamen fontit. Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta. Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Lisätietoja
Johanna Laakso

Johanna Laakso

Toiminnasta vastaava suunnittelija vs. 040 549 7429 virtuaalikoulu@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi