Pohjoissaamen kielen keskitason koulutus
EtusivuVirtuaalikouluVirtuaalikoulun hakijallePohjoissaamen kielen keskitason koulutus

Pohjoissaamen kielen keskitason koulutus

Opintokokonaisuus sisältää 15 opintopisteen verran verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun. Opetuksessa painotetaan käytännön kielitaidon hallintaa eli puheen/kirjoituksen tuottamista ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus toteutetaan kolmen lukukauden aikana ja se päättyy huhtikuussa 2020.

Tavoitteet

Koulutuksen kielellisenä tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä, valmiudet käyttää saamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa ja valmiudet suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen keskitason tutkinto.

Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja –taiteesta sekä yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana.

Tutkintonimike

Alkaa

ti 8.1.2019 klo 17:00 - 19:30

Laajuus

15 op (kolme lukukautta)

Hakuaika

Hakuaika 30.11.2018 mennessä

Jatkuva haku

Sijainti

Adobe Connect-etäopetusjärjestelmä

Opetusmuoto

Etäopetus, lähipäivät Inarissa ja itsenäistä työskentelyä verkkoalustalla

Maksut

Kurssi on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 150 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin.

Sisältö

Opintojen laajuus on 15 opintopistettä. Ne koostuvat pohjoissaamen kielen (13 op) ja saamelaisen kulttuurin (2 op) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi. Opetukseen sisältyy pakollinen lähijakso huhtikuussa 12.-13.4.2019 Inarissa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus sopii mm. kuntien ja valtion henkilöstölle, muille julkisoikeudellisia tehtäviä saamelaisalueella hoitaville viranhaltijoille, työntekijöille sekä luottamusmiehille.

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect –etäopetujärjestelmässä. Opinnoissa hyödynnetään Moodle-oppimisalustan lisäksi Google Drive -pilvipalvelua.

Etäopiskelu vaatii opetusvälineiksi seuraavaa: tietokone (älä käytä mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (sankaluuri), webkamera ja pohjoissaamen fontit.  

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta. Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin hänen hankittuaan etäopintojen edellyttämät opiskeluvälineet.

Lisätietoja
Katriina Nevakivi

Katriina Nevakivi

Virtuaalikoulun suunnittelija 050 406 5061 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi