Puigâ tááđui ruottâsáidUáppáásm škovlimfalâldâhân
Káidusuápuid virtuaallávtMoonâ Virtuaalškoovlân

Säämi máttááttâskuávdáš lii eromâš nube tääsi oppâmlájádâs, mast lii tehálâš uási Säämi kuávlu oovdedmist já arktâsâš mättiimist. Oppâmlájádâs uárnee maŋgâsyergi áámmátškovlim sehe nuoráid ete rävisulmuid. Mij lep meiddei áinoo oppâmlájádâs, mii fáálá sämikielâi já -kulttuur škovlim.

#sogsakk
SMK:st aneh huolâ uáppest. Šiev vuoiŋâ. Čuálččáás škovlâ. Tääbbin uáppá já mákkoo.
Eromâš äššitobdee já áámmáttáiđulâš máttááttâs ärbivuáválijn tuojijn. Pääjih pargomašinijgijn já tyejipiergâsijgijn láá pyereh.
Aanaar kieldâ lii mučis kuávlu, kost mielâ vuoiŋâst meiddei lussâdub uáppuoho maŋa.
Äigikyevdil
21.1.2019

Artesána. Silbačoarvi, mas leat silba- ja čoarveduojit, ja man oahpahusgiellan lea sámegiella. / Artesaani. Hopea ja sarvityö, jossa opetuskielenä saame.

17.12.2018

Hyvää joulua ihmiset! Toivon, että joulupöydästänne löytyy Lapin kalaherkkuja. Ensi kesän kalastusta voi suunnitella vaikka tämän Kyelikietâ -hankkeen uusimman kalastusvideon (6 min. 30 sek.) avulla.

23.11.2018

Kyelikietâ –hanke julkaisi uuden kalastuksen opetusvideon. Tällä kertaa pyydyksinä ovat katiska ja potkurysä. Lisää Kyelikietâ -hankkeesta Hankkeet –sivuilta.

15.8.2018

Girji lea davvisámegillii.