Current Events in The Sámi Education Institute
21 August 2014

Sámi oahpahusguovddáža čieža boazodoallooahpi ja ovtta boazodoalloaoahpaheaddji mátki Alaska guovlluide oahpásmuvvat báikkálaš boazodollui ja kultuvrii. Oahppit leat lohpidat čállit blokka reaissuset áigge ja dan bokte mii buohkat sáhttit čuovvut mo mátki ovdána ja ja makkár fearánat sis leat. Čuovo oahppiid mátki nuppe bealde máilmmi, nuppi nánnamis!

Blogga Poroihin Alaskaan

Facebook-siidu Boazonuorat goes to Alaska!

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen seitsämän poronhoito-opiskelijan ja yhden opettajan matka Alaskan luontoon tutustumaan paikalliseen poronhoitoon ja kulttuuriin. Opiskelijat ovat lupautuneet kirjoittamaan blogia reissun ajan, josta voi sitten seurata matkan ja tapahtumien kulkua. Seuraa heidän matkaansa toisella puolella napapiiriä ja kokonaan toisella mantereella!

Blogi Poroihin Alaskaan

Facebook-sivu Boazonuorat goes to Alaska!

27 June 2014

Boazodoalu ja eanangeavaheami geahčadit máŋgga geahččanguovllus Roavvenjárggas go áššedovdit miehtá Davviriikkaid čoahkkanit boazodoalloseminárii Arktikumii  20.‒21.10.2014. Semináras bohtet ovdan ođđa dutkanbohtosat ja boazodoalu dutkama ja oahpahusa ovddasteaddjit, virgeolbmot ja boazobargit besset lonohallat jurdagiid ja vásáhusaid. Dán riikkaidgaskasaš seminára ulbmilin lea ovddidit boazodoalu dutkama ja gulahallat iešguđet suorggi doibmiiguin. Lassedieđut.

Poronhoitoa ja maankäyttöä tarkastellaan monesta eri näkövinkkelistä Rovaniemellä, kun asiantuntijat ympäri Pohjoismaita kokoontuvat porotalousseminaariin Arktikumille 20.- 21. lokakuuta 2014. Ohjelmassa esitellään uusinta tutkimustietoa ja vaihdetaan kokemuksia poronhoidosta tutkimuksen, opetuksen, viranomaisten ja käytännön toimijoiden välillä. Kansainvälisessä seminaarissa on tarkoitus edistää porotaloutta koskevaa tutkimusta ja käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Lisätietoja.

08 August 2014

Moodleen uusi osoite on https://moodle.eoppimispalvelut.fi. Vanhat Moodle -sivustot eivät ole saatavilla enää.

iLinc:iin uusi osoite on https://ilinc.eoppimispalvelut.fi.

Uusimmat linkit palveluihin löytyvät myös osoitteesta www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

06 August 2014

Pohjoissaamea hoito- ja sosiaalialan henkilöstölle 2 ov (80 h), kesto 3.9.-17.12.2014.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, jotka puhuvat pohjoissaamea äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti ja jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista kielitaitoaan.

Tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

19 June 2014

Pohjoissaamea hoito- ja sosiaalialan henkilöstölle 2 ov (80 h), kesto 3.9.-17.12.2014.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, jotka puhuvat pohjoissaamea äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti ja jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista kielitaitoaan.

Tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

01 September 2014

Gursa álgá Ohcejogas Diehto- ja dáiddadállu Áilegasas  20.9.2014 dmu 10.00. | Kurssi alkaa Utsjoella Tieto- ja taitotalo Ailigaksessa 20.9.2014 klo 10.00.

Gursa dollojuvvo vahkkuloahpaid áigge. Lassedieđuit oaččut oahppaheadjis 040 778 9152. | Kurssi toteutetaan viikonloppuisin. Lisätietoja kurssista saat opettajalta 040 778 9152.

Váldde fárrui láiggiid, skieraid , njuikuma ja geaba. | Ota mukaan lankoja, sakset ja tiuhta sekä kudontakäpy.

Ulbmil | Tavoite: Oahppi oahppá plánet málle, suohpput ja čuoldit vuoddagiid sihke iešguđetlagan báttiit. | Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin, luomaan loimen ja kutomaan paulat sekä erilaisia nauhoja.

Sisdoallu | Sisältö: málle plánen / mallin suunnittelua, láiggiid válljen | lankojen valitseminen, suohppun | loimen luominen, čuoldin | kutominen.

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋke ieš materiála. | urssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Oahpaheaddji | Opettaja: Marja-Liisa Laiti

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Geavatlaš ordnemiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua. Eila Syväjärvi, 040 572 8398 eila.syvajarvi@sogsakk.fi

01 September 2014

Gursa álgá Ohcejogas Diehto- ja dáiddadállu Áilegasas  9.10.2014 dmu 17.00. | Kurssi alkaa Utsjoella Tieto- ja taitotalo Ailigaksessa 9.10.2014 klo 17.00.

Váldde fárrui láđđi, goarrunmašiinna, árppuid, skieraid, rievnnuid ja mihttobátti. | Ota mukaan verkaa, ompelukone, ompelulankoja, sakset, nuppineulat ja mittanauha.

Ulbmil | Tavoite: Oahppi oahppá váldit mihttuid, sárgut minstariid sihke vadjat ja goarrut gahpira. | Opiskelija oppii ottamaan mitat, piirtämään kaavat sekä leikkaamaan ja ompelemaan Utsjoen saamenpukuun kuuluvan lakin.

Sisdoallu | Sisältö: mihtuid váldin ja minstariid sárgun | mittojen ottaminen ja kaavojen piirtäminen, láđđi válljen | veran valitseminen, gahpira vadjan ja goarrun sihke seassan | lakin leikkaaminen ja ompeleminen sekä viimeistely

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋke ieš materiála. | Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Oahpaheaddji | Opettaja: Maire Saijets

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Geavatlaš ordnemiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua. Eila Syväjärvi, 040 572 8398, eila.syvajarvi@sogsakk.fi

01 September 2014

Gursa álgá SOG Avvila doaibmabáikkis 9.9.2014 dmu 17.00. | Kurssi alkaa SAKK:n Ivalon toimipaikassa 9.9.2014 klo17.00.

Váldde fárrui láđđi, goarrunmašiinna, árppuid, skieraid, rievnnuid ja mihttobátti. | Ota mukaan verkaa, ompelukone, ompelulankoja, sakset, nuppineulat ja mittanauha.

Ulbmil | Tavoite: Oahppi oahppá váldit mihtuid, sárgut minstariid sihke vadjat ja goarrut gávtti. | Opiskelija oppii ottamaan mitat, piirtämään kaavat sekä leikkaamaan ja ompelemaan saamenpuvun.

Sisdoallu | Sisältö: mihtuid váldin ja minstariid sárgun | mittojen ottaminen ja kaavojen piirtäminen, láđđi válljen | veran valitseminen, gávtti vadjan / saamepuvun leikkaaminen, gávtti goarrun ja seassan | saamenpuvun ompeleminen ja viimeistely

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋke ieš materiála. | Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Oahpaheaddji | Opettaja: Maire Saijets

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Geavatlaš ordnestallamiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssi alkua. Eila Syväjärvi 040 572 8398, eila.syvajarvi@sogsakk.fi