Current Events in The Sámi Education Institute
25 November 2014

Bovdet din SámiSoster rs ja Sámi oahpahusguovddáša ordnejuvvon buresveadjinbeaivai Anárii Lássegoahtái Menesjávrriluodda 4, duorastaga 11.12.2014 dmu 10.00 rájes. Loga eanet dás.

Kutsumme teidät SámiSoster ry:n ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämään hyvinvointipäivään, Inariin Lassinkotaan Menesjärventie 4, torstaina 11.12.2014 klo 10.00 alkaen. Lue lisää tästä.

14 November 2014

Viiden finalistin joukosta Katja valittiin parhaaksi. Voittaja julkaistiin tänään perjantaina Tampereen Kädentaito –messuilla. Kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista valmistuneille tai valmistuville oppilaille. Saamelaisalueen koulutuskeskus onnittelee Katjaa!

Lisätietoja tästä.

Son lea studeren ja valmmáštuvvan Sámi oahpahusguovddážis. Gilvvus ledje njealjje finalistta ja dáid siste Lettinen válljejuvvui vuoitin. Vuoiti almmuhuvvui odne bearjadaga Tampere Suomen kädentaidot -meassuin. Jagi artesána -gilvu lea oaivvilduvvon daidda geat leat dán jagi áigge valmmaštuvvan dahje válmmaštuvvamin giehta- ja dáiddaindustriijasuorggi oahppolagádusain.

Sámi oahpahusguovddáš sávvá lihku!

Loga eanet dás!

29 October 2014

Sámi oahpahusguovddáža garradujiid skuvlejupmi oahpahuvvo čavčča 2015 rájes davvisámegillii.

Duoji ja duddjoma vuođđun leat sámiid kultuvra ja duodjeárbevierut, mat heivehuvvojit otná beaivvi dárbbuide. Oahpahusas deattuhuvvo aktiivvalaš sámegiela geavaheapmi, vuodjut hábmemii, duddjomii, ávdnasiidda ja iešguđetlágan teknihkaide ja reaidduide. Deaddu lea maid sámegiela mearkkašumis sámiid duodjekultuvrras ja historjjás.

Loga eanet dás!

08 October 2014

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin aluehallintovirasto ja saamelaisalueen kuntien Osaava-hanke (Somá oahppat) järjestävät juhlaseminaarin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Aika: 24.11.2014

Paikka Sajos, 99870 INARI

Tilaisuus livestriimataan osoitteessa: www.sogku.fi/live

Sitovat ilmoittautumiset 16.11.2014 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/Zbgd8Q

Lue lisää tästä!

Virtuálaluohkáin mobiilačovdosiidda – Virtuálaskuvlla logi jagi ávvudeapmi Ávvuseminára

Sámi oahpahusguovddáš ovttas Guovlohálddahusvirgedoaimmahagain ja sámeguovllu gielddaid Osaava-prošeavttain (Somá oahppat) ordne ávvuseminára buohkaide, geat leat beroštuvvan diehto- ja gulahallanteknihkas.

Áigi: 24.11.2014

Báiki: Sajos, 99870 ANÁR

Seminára sáhttá čuovvut neahta bokte, čujuhusas www.sogku.fi/live

Almmut oassálastimis maŋimustá 16.11.2014, čujuhusas http://bit.ly/Zbgd8Q

Loga eanet dás!

25 October 2014

Min studeanta Katja Lettinen lea oktan finalistan Jagi artesána 2014 -gilvvus. Vuoden Artesaani 2014 -gilvvu vuoiti almmuhuvvo Suomen Kädentaidot 2014 -meassuid rahpanbeaivve 14.11.


Opiskelijamme Katja Lettinen on yksi Vuoden artesaani 2014 -kisan finalisteista. Vuoden Artesaani 2014 -kilpailun voittaja julkistetaan Suomen Kädentaidot 2014 -messujen avajaispäivänä perjantaina 14.11.

29 October 2014

Gursa álgá Bealtovuomi skuvllas 5.11. dmu 17.00 ja joatkkašuvvá SOG Heahtá doaibmabáikkis 12.11. dmu 17.00. | Kurssi alkaa Peltovuoman koululla 5.11. klo. 17.00 ja jatkuu SAKK:n Hetan toimipaikassa 12.11. klo. 17.00.

Bealdovuomis | Peltovuomassa 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2014  ja

Heahtás | Hetassa 12.11., 26.11., 10.12.2014

Ulbmil | Tavoite: Oahppi hárjána geavahit giela sámegiela ja čiekŋuda sámegiela máhtus juohke beaivválaš dilis ruovttus, barggus ja friddjaáiggis. Máhttá geavahit rivttes sániid ja bastá oassálastit ságastallamiidda. |  Opiskelija harjaantuu käyttämään saamen kieltä ja syventää jo oppimaansa saamen kieltä jokapäiväisissä tilanteissa kotona, työssä ja vapaa-aikana. Osaa käyttää alan sanastoa kuhunkin kielenkäyttötilanteeseen soveltuvalla tavalla ja pystyy osallistumaan luontevasti keskustelutilanteisiin sekä ylläpitämään keskustelua.

Sisdoallu | Sisältö: ságastallanhárjehusat | keskusteluharjoitukset

Golut | Kustannukset: Gursa lea nuvttá. | Kurssi on maksuton.

Oahpaheaddji | Opettaja: Hellin Pietikäinen

Diðoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut  ja ilmoittautumiset: Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahkku ovdal go gursa álgá. | Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua. Eila Syväjärvi,  tel. | puh. 040 572 8398, eila.syvajarvi@sogsakk.fi
27 October 2014

Gursa dollojuvvo Bealdovuomi skuvllas ja SOG Heahtá doaibmabáikkis  vuorrovahkkuin juohkke gaskavahkku. Gursa álgá 5.11.2014 dmu. 17.00 Bealdovuomi skuvllas. Gursa lea dárkkuhuvvon daidda geat bastet ságastallat sámegilli juo ovddežis muhtin veardde.

Kurssi toteutetaan Peltovuoman koululla ja SAKK:n Hetan toimipaikassa vuoroviikoin joka keskiviikko. Kurssi alkaa 5.11.2014 Peltovuoman koululla. Kurssi on tarkoitettu niille jotka osaavat keskustella saameksi jo ennestään jonkun verran.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi ja www.sogsakk.fi

16 October 2014

Davvisámegiela álgogursa | Pohjoissaamen kielen peruskurssi ( 30 d|h)

Álgá Njuorggámá skuvllas 6.11.2014 dmu. 18.00. Váldde fárrui Cealkke dearvvuođaid 1-girjjii, sámi-suoma-sámi sátnegirjjii, beanna ja báhpáriid.

Alkaa Nuorgamin koululla 6.11.2014 klo. 18.00. Ota mukaan Cealkke dearvvuođaid 1-kirjan, sámi-suoma-sámi sanakirjan, kynän ja paperia.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi ja www.sogsakk.fi
Facebook