Current Events in The Sámi Education Institute
21 August 2014

Sámi oahpahusguovddáža čieža boazodoallooahpi ja ovtta boazodoalloaoahpaheaddji mátki Alaska guovlluide oahpásmuvvat báikkálaš boazodollui ja kultuvrii. Oahppit leat lohpidat čállit blokka reaissuset áigge ja dan bokte mii buohkat sáhttit čuovvut mo mátki ovdána ja ja makkár fearánat sis leat. Čuovo oahppiid mátki nuppe bealde máilmmi, nuppi nánnamis!

Blogga Poroihin Alaskaan

Facebook-siidu Boazonuorat goes to Alaska!

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen seitsämän poronhoito-opiskelijan ja yhden opettajan matka Alaskan luontoon tutustumaan paikalliseen poronhoitoon ja kulttuuriin. Opiskelijat ovat lupautuneet kirjoittamaan blogia reissun ajan, josta voi sitten seurata matkan ja tapahtumien kulkua. Seuraa heidän matkaansa toisella puolella napapiiriä ja kokonaan toisella mantereella!

Blogi Poroihin Alaskaan

Facebook-sivu Boazonuorat goes to Alaska!

27 June 2014

Boazodoalu ja eanangeavaheami geahčadit máŋgga geahččanguovllus Roavvenjárggas go áššedovdit miehtá Davviriikkaid čoahkkanit boazodoalloseminárii Arktikumii  20.‒21.10.2014. Semináras bohtet ovdan ođđa dutkanbohtosat ja boazodoalu dutkama ja oahpahusa ovddasteaddjit, virgeolbmot ja boazobargit besset lonohallat jurdagiid ja vásáhusaid. Dán riikkaidgaskasaš seminára ulbmilin lea ovddidit boazodoalu dutkama ja gulahallat iešguđet suorggi doibmiiguin. Lassedieđut.

Poronhoitoa ja maankäyttöä tarkastellaan monesta eri näkövinkkelistä Rovaniemellä, kun asiantuntijat ympäri Pohjoismaita kokoontuvat porotalousseminaariin Arktikumille 20.- 21. lokakuuta 2014. Ohjelmassa esitellään uusinta tutkimustietoa ja vaihdetaan kokemuksia poronhoidosta tutkimuksen, opetuksen, viranomaisten ja käytännön toimijoiden välillä. Kansainvälisessä seminaarissa on tarkoitus edistää porotaloutta koskevaa tutkimusta ja käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Lisätietoja.

08 August 2014

Moodleen uusi osoite on https://moodle.eoppimispalvelut.fi. Vanhat Moodle -sivustot eivät ole saatavilla enää.

iLinc:iin uusi osoite on https://ilinc.eoppimispalvelut.fi.

Uusimmat linkit palveluihin löytyvät myös osoitteesta www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

06 August 2014

Pohjoissaamea hoito- ja sosiaalialan henkilöstölle 2 ov (80 h), kesto 3.9.-17.12.2014.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, jotka puhuvat pohjoissaamea äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti ja jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista kielitaitoaan.

Tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

19 June 2014

Pohjoissaamea hoito- ja sosiaalialan henkilöstölle 2 ov (80 h), kesto 3.9.-17.12.2014.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, jotka puhuvat pohjoissaamea äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti ja jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista kielitaitoaan.

Tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

04 August 2014

SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS JA POUKAMA-HANKE järjestävät

Kalannahan parkituskurssin Toivoniemessä 13.-14.9. ja 4.-5.10.2014

Ensimmäisenä viikonloppuna kasviparkitaan kalannahkoja ja toisena viikonloppuna tutustutaan myös kalannahan muotoiluun sekä ompeluun.

Kouluttajana Sirpa Juusola, kalannahan parkitsija. Ilmoittautumiset  16.8. mennessä sanna.hietala@jedu.fi Lisätietoja tuula.puoskari@jedu.fi, puh. 040 1508480, www.poukama.eu

Katso lisää tästä.

04 August 2014

Kalannahan käsittelyä tuotemuotoilun tarpeisiin.
Toivoniemen nahanmuokkaamolla, Inarissa. Katso lisää tästä.