Current Events in The Sámi Education Institute
18 December 2014

Volkov Serhii, Matkailupalveluiden perustutkinto

Kihlberg Aku Alexander,  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Kustula Sini Marjaana,  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Mähönen Markku Antero, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Belozerov Konstantin, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Lehikoinen Jutta Kristiina, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Kuwada Hitomi,  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Vuorisalo Marja Kaarina,  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Saamelaisalueen koulutuskeskus onnittelee valmistuneita!

28 November 2014

Suunnittelija virtuaalikouluhankkeeseen Katso lisää tästä

Etäopetuksen tukihenkilö Katso lisää tästä

Porotalousopettaja/Suunnittelija Katso lisää tästä

14 November 2014

Viiden finalistin joukosta Katja valittiin parhaaksi. Voittaja julkaistiin tänään perjantaina Tampereen Kädentaito –messuilla. Kilpailu on tarkoitettu kuluvan vuoden aikana käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista valmistuneille tai valmistuville oppilaille. Saamelaisalueen koulutuskeskus onnittelee Katjaa!

Lisätietoja tästä.

Son lea studeren ja valmmáštuvvan Sámi oahpahusguovddážis. Gilvvus ledje njealjje finalistta ja dáid siste Lettinen válljejuvvui vuoitin. Vuoiti almmuhuvvui odne bearjadaga Tampere Suomen kädentaidot -meassuin. Jagi artesána -gilvu lea oaivvilduvvon daidda geat leat dán jagi áigge valmmaštuvvan dahje válmmaštuvvamin giehta- ja dáiddaindustriijasuorggi oahppolagádusain.

Sámi oahpahusguovddáš sávvá lihku!

Loga eanet dás!

29 October 2014

Sámi oahpahusguovddáža garradujiid skuvlejupmi oahpahuvvo čavčča 2015 rájes davvisámegillii.

Duoji ja duddjoma vuođđun leat sámiid kultuvra ja duodjeárbevierut, mat heivehuvvojit otná beaivvi dárbbuide. Oahpahusas deattuhuvvo aktiivvalaš sámegiela geavaheapmi, vuodjut hábmemii, duddjomii, ávdnasiidda ja iešguđetlágan teknihkaide ja reaidduide. Deaddu lea maid sámegiela mearkkašumis sámiid duodjekultuvrras ja historjjás.

Loga eanet dás!

08 October 2014

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin aluehallintovirasto ja saamelaisalueen kuntien Osaava-hanke (Somá oahppat) järjestävät juhlaseminaarin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Aika: 24.11.2014

Paikka Sajos, 99870 INARI

Tilaisuus livestriimataan osoitteessa: www.sogku.fi/live

Sitovat ilmoittautumiset 16.11.2014 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/Zbgd8Q

Lue lisää tästä!

Virtuálaluohkáin mobiilačovdosiidda – Virtuálaskuvlla logi jagi ávvudeapmi Ávvuseminára

Sámi oahpahusguovddáš ovttas Guovlohálddahusvirgedoaimmahagain ja sámeguovllu gielddaid Osaava-prošeavttain (Somá oahppat) ordne ávvuseminára buohkaide, geat leat beroštuvvan diehto- ja gulahallanteknihkas.

Áigi: 24.11.2014

Báiki: Sajos, 99870 ANÁR

Seminára sáhttá čuovvut neahta bokte, čujuhusas www.sogku.fi/live

Almmut oassálastimis maŋimustá 16.11.2014, čujuhusas http://bit.ly/Zbgd8Q

Loga eanet dás!

16 December 2014

Gursa álgá SOG Anára doaibmabáikkis 5.2.2015 dmu 17.00. Váldde fárrui gápmasiid, suona, áimmi, skieraid ja sistebihtá.

Kurssi alkaa SAKK:n Inarin toimipaikassa 5.2.2015 klo17.00. Ota mukaan koipia, suonilankaa, äimä, sakset ja sisnapala.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi

16 December 2014

Gursa álgá SOG Avvila doaibmabáikkis 26.1.2015 dm. 17.00. Váldde fárrui náhkiid, skoađđasa, suona, áimmi, skieraid ja láđđi.

Kurssi alkaa SAKK:n Ivalon toimipaikassa 26.1.2015 klo 17.00. Ota mukaan nahkaa, vuorikangasta, suonta, äimä, sakset ja verkaa.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi

16 December 2014

Gursa álgá SOG Anára doaibmabáikkis 22.1.2015 dmu 17.00. Váldde fárrui láđđi, goarrunárppuid, skieraid ja goarrunmašiinna.

Kurssi alkaa SAKK:n Inarin toimipaikassa 22.1.2015 klo 17.00. Ota mukaan verkaa, ompelulankaa, sakset ja ompelukone.

Almmuheamit ja lassedieđut | Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tel. | Puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi
Facebook