Etusivu Oppilaitos Oppilaskunta

Oppilaskunta

Kaikki Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat voivat liittyä oppilaskuntaan. SAKK:ssa on kaikkien koulutusalojen yhteinen oppilaskunta, joka valitsee itselleen hallituksen.

Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa lain tarkoittamissa asioissa. Lain mukaan oppilaitoksen tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen. Lisäksi opiskelijoita kuullaan ennen sellaisten päätösten tekemistä, jotka olennaisesti vaikuttavat opiskelijoiden asemaan tai opintoihin.