Etusivu Oppilaitos Hallinto

Hallinto

Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion oppilaitos.

SAKK:n organisaatiokaavio

Koulutuskeskuksella on johtokunta, johon valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan 11 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Lääninhallitus nimeää kahdeksan jäsentä, joista kuusi on saamelaiskäräjien nimeämiä ja vähintään yksi edustaa alueen kuntia. Yksi jäsen valitaan  päätoimisista opettajista, yksi muusta henkilöstöstä ja yksi opiskelijoista (opiskelijajäsen 1 v) Johtokunnan sihteerinä toimii rehtori.

Johtokunta 1.8.2017 – 31.7.2021

Johtokunnan puheenjohtaja: Veikko Feodoroff
Rehtori: Liisa Holmberg
Apulaisrehtori: Maritta Mäenpää
Kehitysjohtaja: Janne Näkkäläjärvi