Etusivu Oppilaitos

Oppilaitos

Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella.

Ainutlaatuisen oppilaitoksemme päätoimipaikka sijaitsee monikulttuurisen Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyömme ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.

Oppilaitoksessa toimitaan eettisten ja kulttuuristen ohjeiden mukaan. Kulttuuriset ja eettiset ohjeet, Kultuvrralaš ja ehtalaš rávvagat

Oppilaitoksen tehtävä

Koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Mahdollista on myös koulutusta tukeva tai siihen läheisesti liittyvä tutkimus- ja palvelutoiminta, samoin maksullinen palvelutoiminta. Tehtäviensä toteuttamiseksi koulutuskeskus antaa ammatillista perustutkintokoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on perustettu säätämällä sitä koskeva laki (252/2010 ja A 108/2011). Oppilaitos on valtion omistama ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Opetuskielet ovat suomi ja saame.