Etusivu Koulutustarjonta Luonto ja poro

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO (Toivoniemi)

Luontoalan osaamisala, 180 osp, luonto-ohjaaja, esite
Porotalouden osaamisala, 180 osp, poronhoitaja, esite

Luonto-ohjaajaksi tai poronhoitajaksi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon koulutusohjelmakohtaisissa opinnoissa perehdytään maasto-osaamiseen, luonnontuntemukseen, saamelaiskulttuuriin, poronhoitoon, luontomatkailuun, kädentaitoihin ja kalastukseen. Opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja suuri osa opinnoista toteutetaan maastossa.

Poronhoitajaksi kouluttautuminen

Poronhoitajan ammattiin valmistuva opiskelija saa valmiudet toimia nykyaikaisin välinein toimivana monialayrittäjänä, joka hallitsee niin poronhoitotyöt kuin lihan jalostuksen ja markkinoinninkin. Oppilaitoksen yhteydessä toimii poronlihan tuotantolaitos ja koulutuskeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Paliskuntain yhdistyksen koeporotarha sekä Luonnonvarakeskuksen porotutkimusasema. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti - koulutuksesta suoritetaan työssäoppimalla noin puolet.

Minustako luonto-ohjaaja?

Luonto-ohjaajakoulutus tuottaa alan ammattilaisia mitä erilaisimpiin käytännön tehtäviin. Luonto mahdollistaa elämyspalveluiden tuottamisen, kuten erilaiset luonto-, maaseutu- ja porotilapalvelut. Luonto-ohjaajalla on asiakaspalvelutilanteissa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä taidot luonnossa liikkumiseen haastavissakin tilanteissa. Ohjauksen ja opastuksen lisäksi työhön sisältyy runsaasti erilaisia huolto-, järjestely-, toimintaympäristön ylläpito- ja pienimuotoisia korjaus- ja rakentamistehtäviä sekä sosiaalisia taitoja vaativia tehtäviä.

Koulutus upeissa puitteissa lähellä luontoa

Suomen laajimmat kansallispuistot, Inarijärvi, laajat erämaa-alueet sekä elävä saamelaiskulttuuri tarjoavat upeat puitteet niin koulutukselle kuin vapaa-ajan retkeilyyn, kalastukseen ja metsästykseenkin.

Luonto- ja ympäristöalan opetussuunnitelma

Haku:
Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätietoja:
Lisätietoja saat opinto-ohjaaja Tea Niemelä 040 723 7201 / tea.niemela(at)sogsakk.fi tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto 040 707 3793 / opintotoimisto(at)sogsakk.fi.