Etusivu Koulutustarjonta Käsi- ja taideteollisuus

Käsi- ja taideteollisuusala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO (Inari)
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, 180 osp, artesaani
– Korukivi- ja jalometalliala, esite
– Saamenkäsityöala (kovat materiaalit), esite
– Saamenkäsityöala (pehmeät materiaalit), esite

Saamenkäsityöt ovat ominta alaamme. Ammennamme perinteestä, mutta katseemme on tulevaisuudessa.
Koulutusohjelmamme tarjoaa vahvat taidot ja erinomaiset tiedot käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisena
toimimiseen.

Saamenkäsityöalan opinnoissa voit valita joko kovien (puu, pahka, luu, sarvi) tai pehmeiden materiaalien
opinnot. Opintoihin sisältyy perinteisten saamenkäsityötuotteiden, kuten puukkojen, kuksien, vöiden,
nutukkaiden, paulojen ja pukujen valmistamisen taitoja. Voit suunnitella myös aivan omia tuotteitasi
esimerkiksi yhdistämällä eri materiaaleja. Valinnaiset opinnot antavat mahdollisuuden henkilökohtaisiin
opintojen painotuksiin.

Korukivi- ja jalometallialan opinnoissa tutustut hopeaan ja pohjoisen materiaaleihin, kuten Lapin kultaan,
hopeaan, granaattiin ja korundiin. Opinnoissa perehdyt korukivi- ja jalometallialan tuotantoprosessiin aina
ideasta valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle asti. Opinnoissa painottuu kädentaitojen kehittäminen käytännössä
niin omien tuoteideoiden suunnittelun ja toteuttamisen kuin asiakas- ja tilaustöidenkin tekemisen kautta.

Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisena voit työllistyä omassa tai toisen käsityöyrityksessä, mutta voit
hakeutua myös jatkamaan opintojasi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelma

Haku:
Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätietoja:
Lisätietoja saat opinto-ohjaaja Tea Niemelä 040 723 7201 / tea.niemela(at)sogsakk.fi tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto 040 707 3793 / opintotoimisto(at)sogsakk.fi.