Etusivu Koulutustarjonta Sosiaali ja terveys

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Ivalo) esite
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, 180 osp, lähihoitaja
Vanhustyön osaamisala, 180 osp, lähihoitaja

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, 180 osp, lähihoitaja


Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa opintoihin sisältyvät osaamisalaopinnnot sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalla sekä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalalla. Osaamisalaopinnot sijoittuvat kolmanteen opiskeluvuoteen. Opiskelija voi halutessaan hakea suorittamaan muita osaamisalaopintoja myös toisiin oppilaitoksiin.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaopinnoissa perehdytään eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen ohjaamiseen ja tukemiseen, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä lapsi- ja perhekeskeisen työskentelyn periaatteisiin.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala antaa valmiuden työskennellä lasten ja nuorten parissa mm. lasten päiväkodissa, perhepäivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshuollon yksiköissä, koulun yleis- ja erityisopetuksessa, koululaisten iltapäivätoiminnassa. Lähihoitaja voi työskennellä myös henkilökohtaisena avustajana.

Lähihoitajan työ on sosiaali- ja terveysalan perustason hoito-, hoiva- ja kasvatustyötä, jota tehdään lähellä ihmistä, elämän eri vaiheissa auttaen ja tukien. Lähihoitajana voit työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, kotipalvelussa, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, hoito- ja hoivakodeissa, terveyskeskusten tai sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla tai erilaisissa vammaishuollon yksiköissä.

Lähihoitajakoulutuksessa saat valmiuksia toimia sekä itsenäisesti että moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Opinnoissa perehdytään kasvatus-, hoito- ja huolenpitotaitojen perusosaamiseen sekä kuntoutumisen tukemiseen. Monikulttuurisuus ja saamelaisuus sekä pohjoisen alueen erityisyys näkyvät Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lähihoitajakoulutuksessa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelma

Haku:
Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätietoja:
Lisätietoja saat opinto-ohjaaja Tea Niemelä 040 723 7201 / tea.niemela(at)sogsakk.fi tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto 040 707 3793 / opintotoimisto(at)sogsakk.fi.