Davvisámegiella ja sámiid kultuvra - Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri
common_HomeOhccáiSkuvlenfálaldatDavvisámegiella ja sámekultuvra

Davvisámegiella ja sámiid kultuvra

Lohkanjagi 2019-2020 Sámi oahpahusguovddáš ordne ovttasbarggus Oulu universitehta Giellagas-instituhta ja bajásgeassin dieđagotti Ketterä korkeakoulu -fidnuin dávvisámegiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid. Loga eanet dáppe (suomagillii)

Tutkintonimike

Alkaa

Borgemánus 2019

Laajuus

60 oč, lohkanjahki

Hakuaika

Ohcanáigi lea nohkan

Jatkuva haku

Sijainti

Anár

Opetusmuoto

Eanáš lagasoahpahussan Anáros. Oahput gáibidit ollesáigásaš studerema. Oahpahus lea eanáš beaivet, ii eahkedis dahje vahkoloahpaid áigge.

Maksut

Skuvlejupmi lea dárkkuhuvvon buohkaide davvisámegielas ja sámekultuvrras beroštuvvan olbmuide

Skuvlejupmi álgá davvisámegiela álgooahpuin, de davvisámegiela ii dárbbaš máhttit ovddežis. Oahpahusgiellan lea álggus suomagiella ja oahpuid mielde eanet ja eanet nuortalašgiella. Skuvlejupmi oahppoprográmma lea plánejuvvon nu, ahte dat heive olbmuide, geat dárbbašit iežaset barggus davvisámegiela ja joatkkastuderemis beroštuvvan olbmuide.

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi