Dieđut Virtuálaskuvllas
common_HomeVirtuálaskuvlaDieđut Virtuálaskuvllas

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kouluttanut etäopiskelijoita virtuaalisissa oppimisympäristöissä vuodesta 2004 lähtien saamen kielissä ja kulttuurissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tarjoama virtuaaliopetus käsittää oppimisympäristön, joka rakentuu reaaliaikaisista oppitunneista etäopetusjärjestelmässä, Moodle-oppimisalustalla työskentelystä sekä erilaisista yhteisöllisistä työskentelyvälineistä ja -tavoista. Opetukseen sisältyy myös lähikokoontumisia.

Virtuaaliopiskelu

Virtuaalioppitunneille kokoonnutaan samoin kuin lähiopetuksessakin. Oppitunneilla on sovittu alkamis- ja päättymisajankohta. Verkossa pidettävät oppitunnit myös nauhoitetaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus kerrata oppitunnit nauhoitteista itselleen sopivaan aikaan tai kuunnella nauhoite mahdollisten poissaolojen vuoksi. Oppituntien nauhoitteet ovat tallessa Moodle oppimisalustalla.

Virtuaalikoulun tehtäviä

  • järjestää saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta
  • luoda oppilaitoksen muulle koulutustoiminnalle edellytyksiä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön
  • kehittää etäopetuksen menetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja
  • järjestää etäopetuksen tukipalveluita
  • kouluttaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä
  • toteuttaa kehittämishankkeita ja tehdä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

common_readmore
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

common_readmore
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

common_readmore
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

common_readmore
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

common_readmore
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

common_readmore