Sääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹl -haʼŋǩǩõs
OuddseiʹddVirtuaalškooulSääʹm päärnaikaardâsuʹčteeʹl -haʼŋǩǩõs

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivan lastentarhanopettajakoulutuksen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuksen järjestämisessä ovat mukana myös Saamelaiskäräjät, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Saamelainen korkeakoulu (Sámi allaskuvla) ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Koulutus käynnistyy Inarissa joulukuussa 2016.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi merkittävimmistä haasteista on koulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute; noin puolet työntekijöistä on vailla muodollista pätevyyttä. Koulutuksen tavoitteena on vastata lastentarhanopettajapulaan ja samalla toimia yhtenä kieltä ja kulttuuria elvyttävänä toimenpiteenä. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota saamelaisen kasvatuksen ja perinteisen tiedon sekä kielen oppimisen pedagogisiin käytäntöihin ja menetelmiin. Koulutuksen käyneet valmistuvat kasvatustieteiden kandidaateiksi ja tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena hyödyntäen ilta- ja viikonloppuaikoja, kesälukukautta sekä verkko-opetusta ja lähitapaamisia Inarissa. Koulutuksen kesto on kahdesta kolmeen vuotta.

Koulutuksen kesto: 1.8.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja / budjetti: Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö / 380 000 €

Tutustu tarkemmin
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Looǥǥ laazz
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Looǥǥ laazz
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Looǥǥ laazz
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Looǥǥ laazz
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Looǥǥ laazz
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulussa opinnot suoritetaan etäopintoina erilaisissa verkkoympäristöissä.

Looǥǥ laazz