Alkavat koulutukset

Oahpuid dárkkuhussan lea nannet studeantta sámegiela dáiddu árrabajásgeassima ja sosiála- ja dearvvasvuohtasuorggi (sode) bargguin viiddidemiin studeantta ámmátlaš sátneráju. Ulbmilin lea maiddái geardduhit sámegiela ráhkadusa guovddášáššiid ja oahpásnuvvat sámegiela sátneráhkadeami váldoprinsihpaide.

Gáiddusoahpahussan Adobe Connect -vuogádagas ja fierbmegursan.

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan saamen kielen taitoa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä mm. kehittämällä opiskelijan ammatillista sanavarastoa. Kurssin aikana kerrataan saamen kielen keskeisiä kielioppiasioita ja tutustutaan saamen kielen sananmuodostuksen pääperiaatteisiin. Koulutus on tarkoitettu inarinsaamea puhuville henkilöille, jotka haluavat kehittää suullista/kirjallista saamen kielen taitoa omalla ammattialallaan.

Koulutus toteutetaan iltaopintoina Adobe Connect –etäopetusjärjestelmässä. Lisäksi käytössä muita etäopetukseen sopivia sähköisiä työkaluja. Niihin koulutuksen järjestäjä opastaa opiskelijat.

Kurssin tarkempi kuvaus ilmoituksen liitteenä alla (Tiedote - Inarinsaamen sanastokurssi)

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan saamen kielen taitoa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä mm. kehittämällä opiskelijan ammatillista sanavarastoa. Kurssin aikana kerrataan saamen kielen keskeisiä kielioppiasioita ja tutustutaan saamen kielen sananmuodostuksen pääperiaatteisiin. Koulutus on tarkoitettu koltansaamea puhuville henkilöille, jotka haluavat kehittää suullista/kirjallista saamen kielen taitoa omalla ammattialallaan.

Opinnot alkavat Adobe Connect -järjestelmässä syksyllä 2017. Tarkempi aloitusaika ilmoitetaan valituille opiskelijoille lähempänä kurssin alkua.

Kurssin tarkempi kuvaus ilmoituksen liitteenä alla (Tiedote - Koltansaamen sanastokurssi)