Alkavat koulutukset

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee pohjoissaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee pohjoissaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä pohjoissaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen 18.9.2017 Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen 18.9.2017 Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee inarinsaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä inarinsaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen ma 18.9.2017. Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Opintojen laajuus on 10 ov ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (9 ov) ja saamelaisen kulttuurin (1 ov) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi.

Opinnot käynnistyvät Adobe Connect -järjestelmässä tiistaina 15.8.2017 ja päättyvät kevätlukukautena 9.5.2018. Opinnot jatkuvat syyslukukaudella 2018 (syksyn 2018 aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin) ja päättyvät joulukuussa 2018. Opetusaika on tiistaisin klo 17.00-19.30. Opintoihin sisältyy pakollinen lähijakso 8.-10.9.2017 Inarissa sekä yksi lauantain opetuskerta 7.10.2017.

 

Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h).