Käynnissä olevat koulutukset

Sánis sápmai - Davvisámegiela gursa árrabajásgeassima ja sode-suorggi ámmátolbmuide 2 ov (80 h)

Oahpuid dárkkuhussan lea nannet studeantta sámegiela dáiddu árrabajásgeassima ja sosiála- ja dearvvasvuohtasuorggi (sode) bargguin viiddidemiin studeantta ámmátlaš sátneráju. Ulbmilin lea maiddái geardduhit sámegiela ráhkadusa guovddášáššiid ja oahpásnuvvat sámegiela sátneráhkadeami váldoprinsihpaide.

Gáiddusoahpahussan Adobe Connect -vuogádagas ja fierbmegursan.

Lisätietoa

 • Hakuaika Ohcanáigi nohká 17.8.2017
 • Opettaja Ellen Pautamo

Koltansaamen kielen sanastokurssi varhaiskasvatus- ja sote-alan työntekijöille, 2 ov (80 h)

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan saamen kielen taitoa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä mm. kehittämällä opiskelijan ammatillista sanavarastoa. Kurssin aikana kerrataan saamen kielen keskeisiä kielioppiasioita ja tutustutaan saamen kielen sananmuodostuksen pääperiaatteisiin. Koulutus on tarkoitettu koltansaamea puhuville henkilöille, jotka haluavat kehittää suullista/kirjallista saamen kielen taitoa omalla ammattialallaan.

Opinnot alkavat Adobe Connect -järjestelmässä syksyllä 2017. Tarkempi aloitusaika ilmoitetaan valituille opiskelijoille lähempänä kurssin alkua.

Kurssin tarkempi kuvaus ilmoituksen liitteenä alla (Tiedote - Koltansaamen sanastokurssi)

Lisätietoa

 • Hakuaika 17.08.2017 saakka
 • Laajuus 2 ov
 • Opettaja Tauno Ljetoff

Hae mukaan Pohjoissaamen kieli, perustaso (3,5 ov) koulutukseen 14.8.2017 mennessä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee pohjoissaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee pohjoissaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä pohjoissaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen 18.9.2017 Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Lisätietoa

 • Hakuaika 14.8.2017 saakka
 • Laajuus 3,5 ov
 • Opettaja -

Hae mukaan Koltansaamen kieli, perustaso (3,5 ov) koulutukseen 14.8.2017 mennessä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen 18.9.2017 Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Lisätietoa

 • Hakuaika 14.8.2017 saakka
 • Laajuus 3,5 ov
 • Opettaja -

Hae mukaan Inarinsaamen kieli, perustaso (3,5 ov) koulutukseen 14.8.2017 mennessä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee inarinsaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä inarinsaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen ma 18.9.2017. Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2017) ja 10 (2018).

Lisätietoa

 • Hakuaika 14.8.2017 saakka
 • Laajuus 3,5 ov
 • Opettaja -

Pohjoissaamen kieli II, keskitaso 10 ov (400 h)

Opintojen laajuus on 10 ov ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (9 ov) ja saamelaisen kulttuurin (1 ov) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi.

Opinnot käynnistyvät Adobe Connect -järjestelmässä tiistaina 15.8.2017 ja päättyvät kevätlukukautena 9.5.2018. Opinnot jatkuvat syyslukukaudella 2018 (syksyn 2018 aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin) ja päättyvät joulukuussa 2018. Opetusaika on tiistaisin klo 17.00-19.30. Opintoihin sisältyy pakollinen lähijakso 8.-10.9.2017 Inarissa sekä yksi lauantain opetuskerta 7.10.2017.

 

Lisätietoa

 • Hakuaika Haku päättynyt 1.6.2017
 • Laajuus 10 ov
 • Opettaja Ellen Pautamo

Pohjoissaamen kieli I, perustaso 10 ov (400 h)

Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h).

Lisätietoa

 • Hakuaika Haku päättynyt 1.6.2017
 • Laajuus 10 ov
 • Opettaja Ellen Pautamo