Hae mukaan Koltansaamen kieli, perustaso (4,5 ov) koulutukseen 5.8.2016 mennessä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Kurssi toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä alkaen 22.8.2016 Opetusta on maanantaisin klo 9.00-11.30, opetusta ei ole viikolla 42 (2016) ja 10 (2017).

Lisätietoa