Falâdeijee

Raavâdviäsu- já piämmupalvâlemsyergi vuáđutođhos

Falâdeijee uápuin tun oopah sehe äššigâspalvâlem já vyebdim já purrâmušâi já juhâmušâi falâdem. Uáppei äššigâspalvâlem- já kielâtááiđuh nanosmeh, ko pargosoojijn peesih palvâliđ almugijkoskâsijd mađhâšeijeid.

Vuáđu-uápui lasseen uáppeeh peesih hárjuttâllâđ tááiđuid ohtsâšpargoskipárij tiilámpargoin já oppâlájádâs juuhlijn já tábáhtuumijn.

Ovdânemmáhđulâšvuođah láá ennuv. Uáppeeh sättih oppâđ Tave-Laapi pargosojij lasseen meid Ruotâst, Taažâst, Ruošâst já meiddei eres paaihijn Suomâst. Raavâdviäsusuárgán škovliittum ulmuid láá ennuv pargomáhđulâšvuođah eromâšávt tave hooteel- já raavâdviäsusuorgij irâttâsâin.

Pargo raavâdviäsusyergist lii maaŋgâpiälálâš, mulsâšuvvee já adelâš. Mulsâšuvvee pargoh kiäsutteh mielâ, jiehge tun kuássin teeivâ kyehti siämmáámušuš pargopeeivi.

Škoovlâ uđđâ raavâdviäsu- já cateringsyergi máttááttemsajeh láá valmâštum 2018, ađai oppâmpirrâseh láá eromâšeh.

Tutkintonimike

Falâdeijee

Alkaa

Porgemáánust 2019

Laajuus

180 mč

Hakuaika

19.2.–12.3.2019.

Jatkuva haku

Säämi máttááttâskuávdáá oovtmanolâš ucâmist puáhtá uuccâđ pirrâ ive. Koijâd älgimmáhđulâšvuođâin oppâtoimâttuvvâst.

Sijainti

Aanaar

Opetusmuoto

Aldamáttááttâs

Maksut

Lasetiäđuh
Tea Niemelä

Tea Niemelä

uáppustivrejeijee, sierânâsmáttáátteijee 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

Säämi máttááttâskuávdáá uápputoimâttâh

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi