Valikko
Pohjoissaamen kielen kertaus keskitason koulutukseen
EtusivuVirtuaalikouluKoulutustarjotinPohjoissaamen kielen kertaus keskitason koulutukseen 3 op

Pohjoissaamen kielen kertaus keskitason koulutukseen 3 op (80 h)

Opintokokonaisuus sisältää 3 opintopisteen verran verkko-oppitunteja (40 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (40 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa suoriutumaan yleisen kielitutkinnon perustasolle asetetuista tavoitteista pohjoissaamen kielessä. Tavoitteena on kerrata kielen rakenteita, harjoittaa kirjallista/ suullista taitoa saamen kielessä ja vahvistaa valmiuksia käyttää saamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille pohjoissaamen perustason kielitutkintoon keväällä 2023 osallistuville tai muuten pohjoissaamen perustason kertaamista kaipaaville, esim. jatkossa keskitason koulutusta suunnitteleville opiskelijoille.

Toteutus
Koulutus toteutetaan etäopintoina. Vaatimuksia osallistumiseen opiskeluvälineiden osalta: tietokone (älä käytä mobiililaitetta osallistumiseen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), web-kamera ja pohjoissaamen näppäimistö.

Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Tutkintonimike

Alkaa

to 19.1.2023 klo 17.00-19.30

Laajuus

3 op (80 h)

Hakuaika

Hakuaika 3.1.2023 saakka

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Koulutus on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 euron keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin.  Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi