Valikko
Pohjoissaamen kielen peruskurssi

Pohjoissaamen kieli, perustaso

Kurssi sisältää 63 etäoppituntia sekä tehtäviin liittyvää itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä opetuskerralla järjestetään perehdytys etävälineisiin ja opiskeluympäristöihin. Opetus jatkuu 1,5 osp:a opiskelleiden opiskelijoiden matkassa.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee pohjoissaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee pohjoissaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä pohjoissaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Toteutus
Kurssi toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen omille opiskelijoille lähiopetuksena Inarissa ja tarjotaan yhtäaikaisesti koulutuskeskuksen ulkopuolisille osallistujille etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. SAKK:n omien opiskelijoiden ei tarvitse hakea tätä kautta pohjoissaamen kurssille, haku koskee vain talon ulkopuolisia. Vaatimuksia osallistumiseen: tietokone, internetyhteys, langallinen USB-headset (sankaluuri), web-kamera ja pohjoissaamen fontit.

Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta.

Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Tutkintonimike

Alkaa

ma 28.10.2019 klo 8.50-11.10

Laajuus

3,5 osp (63 h)

Hakuaika

Hakuaika 20.9.-11.10.2019

Jatkuva haku

Sijainti

Adobe Connect

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Kurssi on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin. Keskeyttäneen tilalle voidaan ottaa varasijalta osanottaja.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi