Valikko
Pohjoissaamen kielen perustason kertaus

Pohjoissaamen kielen perustason kertauskoulutus

Opintokokonaisuus sisältää 3,5 opintopisteen verran verkko-oppitunteja (45 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (45 h). Ensimmäinen koulutuskerta sisältää perehdytyksen etäopiskeluun.

Tavoitteet
Opiskelija kertaa ja vahvistaa jo aiemmin oppimaansa saamen kielen ydinkielioppia ja -sanastoa. Hän vahvistaa taitoa lukea lyhyitä, helppoja tekstejä, keskustelutaitoa helpoissa arkielämään liittyvissä aiheissa sekä lyhyiden kirjoitelmien kirjoittamista saameksi. Opiskelija vahvistaa valmiuksia suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen perustason tutkinnon. Saamen kielen tutkinto järjestetään kerran vuodessa.

Toteutus
Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä. Vaatimuksia osallistumiseen ovat seuraavat opiskeluvälineet: tietokone, internetyhteys, USB-headsetit (sankaluuri), web-kamera ja pohjoissaamen fontit.

Lisätietoja opiskeluympäristöstä etäopetuksen tukipalvelusta.

Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Tutkintonimike

Alkaa

ti 4.2.2020 klo 17.00-19.30

Laajuus

3,5 op (45 h)

Hakuaika

Hakuaika 20.12.2019-15.1.2020

Jatkuva haku

Sijainti

Adobe Connect

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Kustannukset: Opiskelija suorittaa koulutusmaksun 120 €, saatuaan tiedon valituksi tulemisesta. Opiskelija kustantaa ja hankkii itse tarvittavat oppimateriaalit ja opiskeluvälineet (tietokone, internetyhteys ja USB-headsetit).

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi