Valikko
Inarinsaamen kieli 5 osp
EtusivuVirtuaalikouluInarinsaamen kieli 5 osp

Inarinsaamen kieli, 5 osp

Koulutus sisältää 72 vuorovaikutteista etäoppituntia sekä vähintään 18 h tehtäviin liittyvää itsenäistä työskentelyä. Ensimmäisellä opetuskerralla järjestetään perehdytys etävälineisiin ja opiskeluympäristöihin. Opetus lähtee liikkeelle alkeista.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee inarinsaamen kieliopillisen ja sanastollisen perustan. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Hän tuntee inarinsaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Hän osaa käyttää tärkeimpiä inarinsaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja.

Toteutus
Koulutus toteutetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen omille opiskelijoille ja tarjotaan yhtäaikaisesti koulutuskeskuksen ulkopuolisille osallistujille etäopintoina Adobe Connect -järjestelmässä. SAKK:n omien opiskelijoiden ei tarvitse hakea tätä kautta inarinsaamen kurssille, haku koskee vain talon ulkopuolisia.

Etäopiskelu vaatii opetusvälineiksi seuraavaa: tietokone (älä käytä mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), webkamera ja inarinsaamen fontit.

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta. Opiskelijalle annetaan tunnukset oppimisympäristöihin hänen hankittuaan etäopintojen edellyttämät opiskeluvälineet.

Lisäksi opinnoissa käytetään Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia. Kielâkyeimi 1 kirjan kurssi 1, tekstikirja harjoituskirjoineen on hankittava ennen koulutusta.

Tutkintonimike

Alkaa

ma 25.10.2021 klo 8.50-11.10

Laajuus

5 osp (90 h)

Hakuaika

Hakuaika 12.10.2021 saakka

Jatkuva haku

Sijainti

Adobe Connect

Opetusmuoto

Etäopetus

Maksut

Koulutus on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 50 €:n keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin. Keskeyttäneen tilalle voidaan ottaa varasijalta osanottaja.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi