Valikko
1.3. Duodjikoulutusten infotilaisuus Teamsissa kello 17:00
EtusivuTietoa meistä1.3. Duodjikoulutusten infotilaisuus Teamsissa kello 17:00
24.2.2022

1.3. Duodjikoulutusten infotilaisuus Teamsissa kello 17:00

MicrosoftTeams-image (8).png Duodjikoulutusten infotilaisuus netissä 1.3.2022 kello 17:00

Tervetuloa kuulemaan duodjikoulutuksista, joita Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 Inarissa.

Infotilaisuus järjestetään TEAMS:n kautta. Suomenkielinen tilaisuus on tiistaina 1.3.2022 klo 17:00. Pohjoissaamenkielinen tilaisuus samana päivänä klo 19:00. Infotilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Linkki tilaisuuteen ilmoitetaan täällä 1.3.2022.

 

Linkki tilaisuuteen

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollista lukuvuonna 2022-2023 opiskella tutkintoja tai tutkinnon osia seuraavilta aloilta 

  • Dipmaduojit - saamenkäsityön pehmeät materiaalit 
  • Garraduojit - saamenkäsityön kovat materiaalit 
  • Čikŋageađgi ja árvometálla - korukivi ja jalometalli 

Kerromme tilaisuudessa taideteollisuusalan perustutkinnosta, saamenkäsityöalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä tutkinnon osien suorittamisesta. Koulutuksen ajallinen kesto riippuu siitä suorittaako opiskelija koko tutkinnon vai tutkinnon osia.

 

Hakuaika koulutuksiin on alkanut. 

 

Haku perustutkintoihin ja tutkinnon osiin 

  • Nuorten yhteishaku Opintopolun kautta 22.2.-22.3.2022. 
  • Muut hakevat suoraan oppilaitokseen nettisivujen kautta. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin on mahdollista hakeutua oppilaitoksen nettisivujen kautta.

 

Tutustu koulutuksiin! 

Taideteollisuusalan perustutkinto: https://www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta/Artesaani  

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto: https://www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta/Saamenkasityoalan-ammattitutkinto  

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto: https://www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta/Saamenkasityoalan-erikoisammattitutkinto  

 

Linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMjA3OWMtNDRkNC00MTRiLWE0ZWItNTVmMTdhNTNjYWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a23556fc-6977-4964-b496-465bbf3599f8%22%2c%22Oid%22%3a%229fb37cc3-7b69-42f3-88f1-57885e96efe3%22%7d

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää