Valikko
Infodilálašvuohta duodjeskuvlejumiid birra TEAMS bokte 1.3.2022 dmu 19:00
EtusivuTietoa meistäInfodilálašvuohta duodjeskuvlejumiid birra TEAMS bokte 1.3.2022 dmu 19:00
24.2.2022

Infodilálašvuohta duodjeskuvlejumiid birra TEAMS bokte 1.3.2022 dmu 19:00

MicrosoftTeams-image (2).png

Buresboahtin gullat duodjeskuvlejumiid birra, maid Sámi oahpahusguovddáš lágida lohkanjagi 2022-2023 Anáris.

Infodilálašvuohta ordnejuvvo TEAMSa bokte. Davvisámegielat dilálašvuohta lea maŋŋebárgga 1.3.2022 diibmu 19:00.  Suomagielat dilálašvuohta lea seammá beaivve diibmu 17:00. Infodilálašvuhtii ii dárbbas álmmuhit ovddalgihtii. Liŋka dilálašvuhtii boahtá deike 1.3.2022. 

 

Sámi oahpahusguovddážis lea vejolaš lohkanjagi 2022-2023 studeret olles dutkosiid dahje dutkosa osiid čuovvovaš surggiin: 

  • Dipmaduojit 
  • Garraduojit 
  • Čikŋageađgi ja árvometálla 

Mii muitalit dilálašvuođas dáiddaindustriijasuorggi vuođđodutkosa, duoji ámmátdutkosa ja earenomáš ámmátdutkosa ja daid osiid studerema birra. Skuvlejumi guhkkodat lea gitta das, studerego olles dutkosa vai beare dutkosa osiid. 

 

Ohcanáigi skuvlejumiide lea álgán.  

 

Ohcanáigi vuođđodutkosiidda ja dan dutkosa osiide.  

  • Nuoraid oktasašohcan Opintopolku.fi -fierbmebálvalusa bokte 22.2.-22.3.2022.  
  • Earát ohcet njuolgga oahppolágádussii. 

Ohcan ámmát- ja earenomášámmátdutkosiidda dáhpáhuvvá maid neahttasiidduid bokte. 

 

Oahpásmuva dutkosiidda! 

 

Dáiddaindustriija vuođđodutkkus: https://www.sogsakk.fi/smdavvi/Ohcc%C3%A1i/Skuvlenf%C3%A1laldat/Artes%C3%A1na  

 

Duodjesuorggi ámmátdutkkus: https://www.sogsakk.fi/smdavvi/Ohcc%C3%A1i/Skuvlenf%C3%A1laldat/S%C3%A1meduoj%C3%A1r  

 

Duodjesuorggi earenomášámmátdutkkus: https://www.sogsakk.fi/smdavvi/Ohcc%C3%A1i/Skuvlenf%C3%A1laldat/S%C3%A1meduoji-mea%C5%A1ttir  

 

Liŋka dilálašvuhtii: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U4NGJmOTQtMGFkOS00ODY3LThiYzctZTMxOGFhYWNjYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a23556fc-6977-4964-b496-465bbf3599f8%22%2c%22Oid%22%3a%229fb37cc3-7b69-42f3-88f1-57885e96efe3%22%7d

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää