Usein kysyttyä

Olemme koonneet meiltä usein kysytyt kysymyksemme. Mikäli mikään näistä vastauksistamme ei anna vastausta mielessäsi pyörivään kysymykseen, lähetä kysymyksesi meidän tukipalvelun sähköpostiin, jonka löydät sivu alaosasta, niin vastaamme sinulle takaisin.

Etäopiskelu ei vaadi syvempää tietoteknistä osaamista. Tietokoneen peruskäytön osaaminen riittää.
Etäopiskelussa tietokoneelle tulee olla asennettuna ainakin tekstinkäsittelyohjelma. Lisäksi tietokoneelta tulee löytyä jokin toimisto-ohjelmisto. Tällaisia ohjelmistoja ovat mm. Microsoft Office ja OpenOffice.
Jos sinulla tulee teknisiä ongelmia tietokoneen tai ohjelmistojen kanssa, ota yhteyttä tukipalveluumme mahdollisimman pian ongelman ilmennettyä.
Etäopiskelun sujuuvuden kannalta Internet-yhteyden olisi hyvä olla kiinteä laajakaistayhteys. Tämä vähentää huomattavasti erilaisten yhteysongelmien syntymistä.

Kaikki oppitunnit nauhoitetaan, mikä mahdollistaa niiden katsomisen myös jälkikäteen. Näin voit kuunnella ja katsoa nauhoitteelta tunnilla käsitellyt asiat myös jälkikäteen. Oppituntien nauhoitteet pyritään viemään Moodle-ympäristöön seuraavan arkipäivän aikana.

Muista kuitenkin, että läsnäolovaatimuksemme on 80 %. Mikäli poissaoloprosentti ylittyy, opiskelijan ei katsota suorittaneen opintoja, eikä hänelle kirjoiteta todistusta.

Sovi poissaolostasi aina opettajan kanssa. Poissaolo korvataan kuuntelemalla nauhoite, tekemällä oppitunnilla annetut tehtävät sekä läksyt. Mikäli opiskelijalla on kolme peräkkäistä poissaolokertaa ilman, että hän on sopinut poissaolostaan, hänen katsotaan keskeyttäneen opinnot ja opiskelupaikkaa tarjotaan varasijalla olevalle.

Kyllä voit. Etäopiskelu ei ole sidottu paikkaan, kunhan sinulla on käytössäsi tietokone, sankaluurit (headset) ja toimiva Internet-yhteys. Opiskelijamme ovat osallistuneet tunneille jopa junasta ja linja-autosta käsin.
Käytönaikaisen tuen oppitunneilla sekä oppituntien ulkopuolisen tukipalvelun käytössä olevien välineiden osalta. Yleinen atk-tukipalvelu rajoittuu etäopetuksen kannalta oleellisiin ohjelmistoihin ja koneen toimintoihin.
Ota yhteyttä tukipalveluun
Käytettävissä arkisin

Käytettävissä arkisin

ma-pe klo 8.30-15.30 0295 333 555 ict-tuki@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase