Etäopetuksen tukipalvelut

Etäkoulutuksemme laadun takaavat osaavat opettajat ja asiantunteva tukipalvelu. Tukipalvelumme on suunnattu sekä virtuaalikoulun opiskelijoille että opettajille. Tukipalvelumme on läsnä koulutuksissamme alusta loppuun!

Virtuaalikoulun tukinumero

Soita 0295 333 555

 

Tukipalvelut opiskelijoille

 • Työvälinekoulutukset ja käytönaikainen tukipalvelu ennen koulutusta ja sen aikana
 • Opiskelumenetelmien tukipalvelu
 • Tavoitat tukihenkilöt parhaiten oppituntien aikana tukinumerosta tai virtuaaliluokan chatista

Tukipalvelut opettajille

 • Työvälinekoulutukset ja käytönaikainen tukipalvelu ennen koulutusta ja sen aikana
 • Asiantuntemusta etäopetuksen monipuolistamiseksi sekä koulutusta uusiin työvälineisiin

Yleinen tukinumero 0295 333 555 (0295-alkuisiin numeroihin ei sisälly palvelu- tai muita erityismaksuja.)

Tukipalveluita myös muille toimijoille

 • Saamen kielten ja kulttuurin etäkoulutukset
 • Tukipalvelut etäkokousten ja etäluentojen järjestämiseen
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutukset:
  • mobiililaitteet
  • Microsoft Office -koulutukset
  • O365-koulutukset
  • Google-pilvipalvelut
  • Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Instagram)
  • Blogit (Wordpress, Blogger)
 • Etäopetuksen ABC-koulutukset
 • Etäkokousten ABC-koulutukset

Jos olet kiinnostunut tuki- tai koulutuspalveluistamme, otathan yhteyttä osoitteeseen virtuaali@sogsakk.fi

Ota yhteyttä tukipalveluun
Käytettävissä arkisin

Käytettävissä arkisin

ma-pe klo 8.30-15.30 0295 333 555 ict-tuki@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Occei

SMK:st valmâštuveh olmâ pargoeellim čeepih. Mij ornip škovlim sehe nuoráid já rävisulmuid. Irâttâssáid já siärvádâhháid mij faallâp pargoelimân vuáđudeijee škovlim- já ovdedempalvâlusâid.

Luuvâ lase
opiskelijalle.jpg Uáppei

Tiervâpuáttim kozzâđ uápuid SMK:n! Uáppei-uásán láá čuákkejum Tunjin tiäđuh, moh išedeh uápui ääigi, vâi Tun piergiih argâpeeivi keevâtlâšvuođâiguin já tuu uápuh maneh pyereest.

Luuvâ lase
vaaka-hankkeet.jpg Haavah

Säämi máttááttâskuávdáá joođoost leijee já nuuhâm haavah.

Luuvâ lase
palvelut.jpg Palvâlusah

SMK parga ennuv oovtâst Aanaar kuávlu irâttâsâiguin já eres pargoeellim organisaatioiguin. Mij ovdedep aktiivlávt palvâlusâidân, vâi mij pyehtip faallâđ čuávdusijd pargoeellim tárboid. Mij faallâp vijđes lope-, tohálâšvuotâ-, korttâ- já eres škovliittâsmáhđulâšvuođâid irâttâssáid já siärvusáid.

Luuvâ lase
tietoa-meista-vaaka.jpg Tiäđuh mist

Säämi máttááttâškuávdáš (SMK), tavesämikielân Sámi oahpahusguovddáš (SOG), lii tuáján, puásuituálun já sämikieláid spesiaališum nube tääsi oppâlágádâs, mii uárnee maaŋgâ syergi áámmátlii škovliittâs sehe nuoráid já rävisulmuid.

Luuvâ lase
virtuaaalikoulu.jpg Virtuaalškovlâ

Virtuaalškoovlâst uápuid čođâlditeh káidusuáppun jieškote-uvlágán viermipirrâsijn.

Luuvâ lase