Valikko
Työelämäyhteistyö
EtusivuPalvelutTyöelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyön tavoitteena on elävä ja jatkuva vuoropuhelu työelämän ja oppilaitoksen välillä. Osaamistarjonnassa huomioidaan työmarkkinoiden muutokset ja niiden ennakointi opintojen suunnittelussa. Lyhytkoulutuksia räätälöidään työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksella on Toivoniemessä tuotantotiloja, joita vuokrataan elinkeinojen tarpeisiin. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on vastata ensisijaisesti saamelaisväestön perinteisten ja uusien elinkeinojen kehittämistarpeisiin järjestämällä koulutusta ja edistämällä alueen työllisyyttä.

Koulutussopimus

Koulutussopimus (entinen työssäoppimissopimus) on oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutussopimuksen aikana opiskelija tekee käytännön työtehtäviä henkilökohtaiseen osaamisen suunnitelmaan (HOKS) kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpaikka ohjaa opiskelijaa ja nimeää työpaikkaohjaajan opiskelijan oppimisen varmistamiseksi.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa työnantaja kouluttaa joko uuden tai jo työssä olevan työntekijän. Työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimista voidaan täydentää muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi oppilaitoksella. Opiskelijan viikoittainen työaika tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoja ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkouluttautumiseen. Myös yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta hänen omassa yrityksessään.

Lisätietoja: Oppisopimusesittely.pdf

Oppimisympäristöt

Työelämän muutokset haastavat oppilaitoksia jatkuvasti kehittämään opetusta ja oppilaitoksessa olevia oppimisympäristöjä. Oppimista tuetaan hyödyntämällä myös muita oppimisympäristöjä – työpaikkoja, museoita, luontoa, tapahtumia, opintomatkoja jne. Työelämässä tarvittavien taitojen oppimiseen tarvitaan myös asiakkaita, erilaisia työvälineitä ja -laitteita sekä työtiloja.

Työyhteisöjen yhteydenottoja otetaan mielellään vastaan. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä oppilaitokseen ja tarjota oppimismahdollisuuksia oman työpaikkan/järjestön/alan työtehtäviin.

Kumppanuussopimukset

Oppilaitokset voivat solmia kumppanuussopimuksia yritysten/työpaikkojen/ järjestöjen/yhteisöjen kanssa. Kumppanuus perustuu yhteiseen, yhteisesti sovittuun tavoitteeseen. Kumppanuus on harkittua, luottamuksellista, konkreettista ja vastavuoroista toimintaa, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Kumppanuudessa voidaan yhdistää mm. osaamista ja ammattitaitoa, kontakteja, työtä, tapahtumia, tiloja, projekteja.

Kumppanuudessa laaditaan yhteiset tavoitteet ja kumppanuussopimus, johon osapuolet sitoutuvat.

Yhteistyö-/opiskelijaprojektit

Työpaikat ja yhteisöt voivat tehdä yhteistyötä koulutuskeskuksen kanssa erilaisissa opiskelijatehtävissä ja opintoihin liittyvissä projektitöissä. Yhteisesti voidaan järjestää tapahtumapäiviä, myyjäis- tai messutapahtumia yms. Jo perinteeksi muodostuneet Ijahis Idja, Porokuninkuusajot, Skabmagovat ja yrittäjän päivä ovat hyviä esimerkkejä onnistuneesta työelämän kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Opettajien työelämäjaksot

Opettajien työelämäjaksot ovat tärkeä osa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä. Työelämäjaksolla kehittyy opettajien ammattitaito ja työelämäyhteydet sekä vahvistuu mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja näyttöjen toteuttamiseen. Työelämäjaksojen toteutus voi olla monimuotoista ja se mukautuu työelämäjaksolle lähtijän, alan ja kohteena olevan työpaikan tarpeisiin.

Opettajien työelämäjaksolla toteutuu opettajan osaamisen kehittyminen aidossa työympäristössä. Opettajien työelämäjaksot ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Tavoitteista sovitaan yhdessä työpaikan kanssa.

Opettajien työelämäjaksoja voidaan hyödyntää siten, että opettaja on työelämäjaksolla samassa paikassa kuin opiskelija. Tällöin opettaja voi ohjata työssä oppimassa olevaa opiskelijaa sekä ohjata työpaikkaohjaajaa ja kouluttaa työpaikan työntekijöitä eli työntekijät voivat saada työpaikkaohjaajakoulutuksen työpaikallaan.

Työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä on otettu käyttöön 1.7.2021 alkaen. Palautekysely lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Työelämäpalautteen arvioinnin kohteena ei ole opiskelija, vaan koulutuksen järjestäjä ja palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Työelämäpalaute perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020. Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä, joista toisen kohderyhmänä ovat työpaikkaohjaajat ja toisen työpaikan yhteyshenkilöt. Molempien kyselyjen vastausaika on noin viisi minuuttia.

Työpaikkaohjaajakysely
Työpaikkaohjaajakysely lähetetään opiskelijan työpaikkajakson päättymisen jälkeen koulutus- tai oppisopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää linkin opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Kysely lähetetään sähköpostiin tai puhelimeen kuukauden 1. tai 16. päivänä, ja kyselyn lähettäjänä toimii Opetushallitus.

Työpaikkakysely
Työpaikkakysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Työpaikkakysely lähetetään koulutus- tai oppisopimuksessa nimetylle työnantajan edustajalle. Hän voi tarvittaessa välittää linkin jollekin toiselle henkilölle työpaikan sisällä. Kyselyn lähettäjänä toimii oppilaitos.

Kyselyn tulosten hyödyntäminen
Palautteiden tulosten avulla voimme kehittää toimintaamme vastaamaan työelämän tarpeita entistä paremmin sekä vahvistaa arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa. Kiitämme jokaisesta palautteesta! Valtakunnallisesti kyselyjen tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmentamiseen sekä rahoituksen laskentaperusteena. Valtakunnallisia anonyymeja tuloksia voi tarkastella opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Lisätietoja työelämäpalautteesta ja sen toteuttamisesta antavat työelämässä oppimista ohjaavat opettajat sekä apulaisrehtori.

Satu Gahmberg
ma. apulaisrehtori
p. 050 591 7943
satu.gahmberg@sogsakk.fi

Vuokrattavat tilat
nahkamuokkaamo.jpg Nahkamuokkaamo

Poroteurastamon yhteydessä on myös nahkamuokkaamo, jossa porontaljoista voi valmistaa ympäristöystävällistä nahkaa. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille käsityöläisille. Vuokraaminen edellyttää koulutuksen laitteiden käyttöön.

Lue lisää
teurastamo.jpg Teurastamo ja lihanjalostamo

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Toivoniemen toimipaikassa on Suomen ainoa opetuskäytössä oleva poroteurastamo. Teurastamo on tarkoitettu opetustoimintaan, mutta silloin kun tiloissa ei ole opetusta, oppilaitos vuokraa tiloja yksityisille poroelinkeinon harjoittajille.

Lue lisää
kalankasittely.jpg Kalankäsittely

Toivoniemen välittömässä läheisyydessä Hopialammella sijaitsevat koulun kalanjalostustilat. Tiloja myös vuokrataan ammattikalastajille tuotteiden valmistukseen.

Lue lisää
Lisätietoa työelämäyhteistyöstä
Janne Näkkäläjärvi

Janne Näkkäläjärvi

Kehitysjohtaja janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi

Satu Gahmberg

Satu Gahmberg

Apulaisrehtori satu.gahmberg@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää