Sámeduojár

Sámeduojára ámmátdutkkus

Sámeduojára (saamenkäsityönkisälli) dutkosa čađahan studeanta dovdá duoji árbevieruid, materiálaid ja ovdáneami. Son diehtá duoji mearkkašumi kultuvrras ja ádde sámi birasáddejumi ja luonddu máŋggabealatvuođa ja dan anolašvuođa. Dutkosa čađahan diehtá fitnodatdoaimma gáibádusaid ja hálddaša áššehasbálvaleami. Son máhttá bidjat hatti, márkanastit ja dovdá buvttaovddasvástádusa ja buvttadorvvolašvuođa mearkkašumi. Son máhttá geavahit ođđa teknihka dieđuháhkamis iežas válljen dutkkusvuođu ja -osiid mielde.


Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

150 mč

Hakuaika

Jatkuva haku

Sámi oahpahusguovddáža bissovaš ozus sáhttá ohcat birra jagi. Jeara álginvejolašvuođain oahppodoaimmahagas.

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja valmistaa sekä perinteisten että uusien mallien mukaisia tuotteita. Hän tietää, mitä ominaisuuksia materiaalilta vaaditaan ja tuntee sekä perinteiset että uudet materiaalit ja osaa hankkia niitä. Hän osaa tarvittavan materiaalin esikäsittelyn, esimerkiksi puun kuivauksen, nahan parkitsemisen, kasvivärjäyksen ja huovutuksen. Hän taitaa tuotteen viimeistelyn, tuntee käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden huollon. Hän tietää ergonomian ja työturvallisuuden merkityksen, osaa esittää työnsä kuvallisesti ja kirjallisesti valitsemallaan kielellä ja suullisesti saamenkielellä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä saamenkäsitöiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää suullista saamenkielen taitoa.
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon voi suorittaa joko vaatetuksen tai esinevalmistuksen osaamisalalla.

Bivttasteami máhttinsuorgi 150 mč

Bákkolaš dutkosa oassi 30 mč

 • Sámeduojára buohkaide oktasaš ámmátmáhttu 30 mč

Válja oasit dutkosis 90 mč

 • Gákti ja gárvolasážat 90 mč
 • Náhkke- ja duolljebarggut 90 mč

Válja oasit dutkosis 30 mč

 • Gákti ja gárvolasážat 30 mč
 • Válja náhkke- ja duolljebuvtta 30 mč
 • Čuoldin- ja bárgidanbarggut 30 mč
 • Sierrateknihkat 30 mč
 • Gođđinbargu 30 mč
 • Mašengođđin 15 mč
 • Náhki goarrun mašeniin 15 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Bierggasplánema máhttinsuorgi 150 mč

Bákkolaš dutkosa oassi 30 mč

 • Sámeduojára buohkaide oktasaš ámmátmáhttu 30 mč

Válja oasit dutkosis 120 mč

 • Báhkkeduojit 60 mč
 • Muorraduojit 60 mč
 • Dákte- ja čoarveduojit 60 mč
 • Veaddeduojit 60 mč
 • Bargoneavvut 60 mč
 • Fievrredanvearjjut 60 mč
 • Čikŋageađgeduojit 15 mč
 • Fitnodatdoaibma 15 mč

Lassedieđut
Tea Niemelä

Tea Niemelä

oahpporávvejeaddji, sierraoahpaheaddji 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

Sámi oahpahusguovddáža oahppodoaimmahat

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi