Päättyneet hankkeet
OvdasiiduFidnutNohkan fidnut

Suomagielat siidduin gávdno viidásut listu loahpahuvvon fidnuin.

1.1.2019-31.10.2021

Prošeakta čieŋui sámi ruovttuguovllus sámeoahpahusa oahpahus- ja bagadallanbargiid pedagogalaš digidáidduid ovdánahttimii. Prošeavttas čiekŋuduvvui ja viiddiduvvui pedagogihka mas ávkkástallojuvvo digiteknologiija, ja mas sámegielat, kultuvra sihke árbevirolaš ealáhusat ja luonddu birrajohtu leat váldon vuhtii.

Ovdánahttindoaibma ollašuhttojuvvui ovttas Sámi oahpahusguovddážiin, Lappi Universitehtain, sámeguovllu skuvlafierpmádagaiguin ja oahpaheddjiiguin. Lassin ovdánahttojuvvui árktalaš pedagogihka, mii vástida Árktalaš guovllu hástalusaide, mat šaddet guhkes gaskkaid ja molsašuddi diliid dihte. Árktalaš pedagogihka oaivvilda skuvlejumi, mas gudnejahttojuvvo guovllu olbmuid, sosiálalaš ja báikkálaš vuogádagaid, luonddu ja kultuvrra. Prošeavttas kártejuvvui ulbmiljoavkkuid digipedagogalaš dáidduid vuolggadássi ja bohtosiid vuođul plánejuvvojedje doaibmabijut, mat dorjo dáidduid ovdánahttima. Covid-19 dagahan dili geažil skuvllat giddejuvvojedje ja prošeakta doarjjui oahpaheddjiid gáiddusoahpahussii sirdáseami dievasmahttinskuvlendilálašvuođaiguin. Daid lassin prošeavttas hábmejuvvojedje skuvlenmállet, mat vuhtiiváldet bargoeallima digitališuvnna ja main olbmo ahkái, skuvlenduogášii ja ulbmiliid ektui earálágan studeanttat ožžot individuála oahpahusa beroškeahttá ássansajis. Prošeakta doarjjui vuođđo- ja joatkkaskuvlla skuvllaid bargiid ja ohppiid.

Prošeakta galledalai skuvllaid ja ráhkadii sámeoahpahusa ámmátlaččaid várás digipedagogalaš fierpmádaga, mii doarju sin gaskaneaset gulahallama. Prošeakta olahii plánejuvvon ulbmiliid.

Sámeoahpahusa digioahppanfierpmádat gávdno čujuhusas https://peda.net/saamelaisopetuksendigioppimisverkosto.

Čáppa luondu & fámolaš boazu -čuovgagovvačájáhus lea oaidnin láhkai Sámi oahpahusguovddáža Silbaláddo doaibmabáikkis, čujuhusas Doaivonjárggageaidnu 246, 99910 GÁMÁS. Čuovgagovvačájáhusa birra lea suomagielat čálus prošeavtta áigeguovdilis dieđáhusain.

 

Ruhtadeaddjit:
Eurohpá sosiálafoanda (ESF) doaibmalinjá: 4. Skuvlen, ámmátdáidu ja agibeaivválaš oahppan, sierraulbmil: 9.1. Daid bálvalusaid buorideapmi mat dorjot sirdásanáigodagaid ja dásseárvvu skuvlejumis. Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga gielddat sihke  Sámedikkis skuvlen- ja oahppomateriáladoaimmahat.

Bušeahtta: 355 610 EUR

Ovddasvástideaddji eiseváldi: Davvebađaeatnama ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš (EJB)

Váldoollašuhtti: Sámi oahpahusguovddáš
Oasseollašuhtti: Lappi Universitehta

Prošeavtta neahttasiiddut leat ain čujuhusas: www.sogsakk.fi/arktalaspedagogihkka2

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi