Valikko
Laatusampo 7

Saamelaisalueen koulutuskeskus on mukana valtionavusteisessa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen verkostohankkeessa.

Tavoite
Hankeverkostoa koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, lisäksi on 11 muuta osatoteuttajaa. Hanke toteuttaa kaikkia neljää painopistealuetta (1-4), joista Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kehittämisen kohteena ovat kolme aluetta (1, 2 ja 4). Laadunhallinta on kokonaisvaltaista – painopisteen (1) tavoitteita ja toimintaa ovat mm. laatujärjestelmien kehittäminen kattamaan koko ammatillinen koulutus, henkilöstöä ja opiskelijoita osallistavan laatukulttuurin sekä laadunhallintaa koskevan yhteisen ymmärryksen kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen verkostojen/kumppaneiden kesken. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana -painopisteessä (2) tavoitteet ja toiminta koskevat henkilöstön laadunhallinnan osaamisen vahvistamista, yhteistyötä laadunhallinnassa sekä asiakaspalautteen ja -tiedon hyödyntämisen varmistamista. Jatkuvaa parantamista koskevassa painopisteessä (3) kehitetään menettelytapoja mm. nopeaan reagointiin ja ennakointiin. Myös työstetään jatkuvan parantamista, jotta se on kiinteä osa toimintaa. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden (4) tavoitteita koskevassa painopisteessä työstetään toimintamalleja tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan sekä tiedon hyödyntämiseen laadun kehittämisessä. Myös laadunhallinnasta viestintää henkilöstölle ja asiakkaille kehitetään. Hankkeessa myös panostetaan aiempien hankkeiden tuotosten hyödyntämiseen sekä henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän ja sidosryhmien osallistamiseen. 

Toteutus
1.1.2020-31.12.2021

Rahoittaja / budjetti
Opetushallitus

Yhteystiedot:
Raisa Järvenpää, raisa.jarvenpaa@sogsakk.fi 
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, tiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää