Studeantadearvvašvuođafuolahus
OvdasiiduStudentiiStudeantadearvvašvuođafuolahus

Studeantadearvvašvuođadikšuma ulbmilin lea doarjut du dearvvašvuođa, buresveadjima ja oahpuin veadjima.

Studeantadearvvašvuođadikšun

Dearvvašvuođadikšára bálvalusat gullet ámmátlaš vuođđoskuvlejumi studeanttaide. Bargofápmoskuvlejumi, oahpposoahpamušskuvlejumi ja ámmát- ja spesiálaámmátdutkosa studeanttat geavahit iežas orrunguovllu dearvvašvuođaguovddáža bálvalusaid.

Dearvvašvuohtadikšun

Dearvvašvuođadivššár bargá ođđa studeanttaide dearvvašvuođadárkkástusaid ja nubbi jagi studeanttaide doavttirdárkkástus.

Studeantadearvvašvuođadikšárat

Avvilis Sirpa Aittokoski, tel. 040 520 9246
Anáris ja Doaivonjárggas Anneli Pekkala, tel. 040 844 5482
Vuostáiváldináiggit gávdnojit almmuhustávvaliin.

Avvila dearvvašvuođaguovddáš
Dii. 8 – 16 tel. 040 188 7111, gohcci buohccidivššár 24 h, tel. 040 770 9187

Fáhkkavuostáiváldin dearvvašvuođaguovddáža vuollegearddis árgebeivviin dii. 8-16, tel. 040 188 7111.
Eará áigge vuostáiváldin seaŋgaossodagas, sisa beassá jogabeale uvssain.  
Gohcci buohccidivššár, tel. 040 770 9187

Bátnedikšun
Áiggivárren Avvilas bátnedikšui lea vuo-bea dii. 8 – 11.15 ja 12 – 15
(rávvejuvvon riŋgenáigi dii. 8 – 10).

Hohpolaš vearka- ja bártedáhpáhusain áiggi oažžu árgebeaivve juo seamma beaivái,
tel. 040 830 8936.

Anára girkogili bátnedivššohat lea rabas vuossárgga ja gaskavahku.
Čujuhus: Saarikoskentie 4 B 2. geardi, Anár
tel. 040 146 1081

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi