Virtuálaskuvllas davvisámegillii

Sámi oahpahusguovddáš lea skuvlen gáiddusstudeanttaid virtuála oahppanbirrasiin jagi 2004 rájes sámegielain ja -kultuvrras. Sámi oahpahusguovddáža fállan virtuálaoahpahus sisttisdoallá oahppanbirrasa, masa gullet reálaáigásaš oahppodiimmut gáiddusoahpahusvuogádagas, Moodle-oahppanvuođđu ja earálágan servvoslaš bargoneavvut ja -vuogit. Oahpahussii gullá maiddái lagasoahpahus.

Virtuálastuderen

Virtuálaoahppodiimmut leat nu mo lagasoahppodiimmutge. Oahppodiimmuin lea sohppojuvvon álgin- ja nohkanáigi. Fierbmeoahppodiimmut báddejuvvojit, de studeanta sáhttá geardduhit oahppodiimmuid goas sutnje heive dahje guldalit bátti vejolaš eretleahkkimiid dihte. Oahppodiimmuid báttit leat rájus Moodle-oahppanvuođus.

Virtuálaskuvlla barggut

  • ordnet sámegiela ja -kultuvrra gáiddusoahpahusa
  • lágidit oahppolágádusa eará skuvlendoibmii vejolašvuođaid diehto- ja kommunikašuvdnateknologiija oahppogeavahussii
  • ovddidit gáiddusoahpahusa vugiid ja pedagogalaš čovdosiid
  • ordnet gáiddusoahpahusa doarjjabálvalusa
  • skuvlen diehto- ja kommunikašuvdnateknologiija oahppogeavahusa
  • ollašuhttit ovddidanfidnuid ja bargat lávga ovttasbarggu čanusjovkkuiguin

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Loga lasi
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Loga lasi
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Loga lasi
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Loga lasi
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Loga lasi
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Loga lasi
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Loga lasi