Valikko
Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto

Saamenkäsityön osaamisalan suuntautumisvaihtoehdot Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ovat:

 • Dipmaduojit - saamenkäsityön pehmeät materiaalit  
 • Garraduojit - saamenkäsityön kovat materiaalit  
 • Korukivi ja jalometalli (Koulutus ei ala syksyllä 2024.) 

Saamenkäsityöalaa voi opiskella joko koko tutkinnon laajuisesti tai yksittäisiä tutkinnon osia. Tarkemmat tiedot sisällöistä ja hakeutumisen ehdoista löydät alhaalta suuntautumisvaihtoehtojen kuvauksista.

 

Valintakriteerit:

 • Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna.
 • Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen. Koe sisältää postitse palautettavia tehtäviä ja etänä toteutettavan haastattelun. Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Mikäli yhdestä tehtävästä saa 0 pistettä, on kokeen kokonaistulos 0. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen).

Pääsykokeen ajankohta 13.8.2024 alkaviin koulutuksiin on huhti-toukokuussa 2024.

 

 

Tutkintonimike

Artesaani

Alkaa

13.8.2024

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Haku 13.8.2024 alkavaan koulutukseen päättyy 9.4.2024. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus. Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan opetusta voi mahdollisuuksien mukaan olla myös iltaisin tai viikonloppuisin. 

Maksut

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).


Pakolliset tutkinnon osat 55 osp  

 • Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp
 • Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp  

 •  Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti  

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp  

 •  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

Lisätietoa tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osista: Taideteollisuusalan perustutkinto, e-perusteet  

Saamenkäsityön pehmeiden materiaalien alalla opiskelijan työskentelyn lähtökohta on hänen oman sukunsa/yhteisönsä ja alueensa saamelaisessa käsityökulttuurissa. 

Opintojen ensimmäisenä vuonna tutkinnon osassa “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” pääpaino on saamenkäsityömateriaalien käsittelyssä ja perustekniikoihin perehtymisessä sekä kulttuuri- ja kielitietoisessa toimimisessa. 

Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija syventää aiempaa osaamistaan ja perehtyy materiaaleihin, työtapoihin ja –tekniikoihin sekä työskentelee asiakaslähtöisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus esimerkiksi perehtyä oman sukunsa vaatetukseen, syventää osaamistaan sisna- ja nahkatöissä, lankatöissä, kudonnassa jne. tai opiskella yrittäjyyttä ja tuotteistamista. Opiskelija voi lähiopetuksen lisäksi hankkia osaamista joko työelämässä tai itsenäisinä projekteina, esimerkiksi opiskelijan kotiseutualueella. 

Taideteollisuusalan pakollinen tutkinnon osa “Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp” suoritetaan opintojen loppuvaiheessa joko 2. tai 3. lukuvuonna. 

Saamen kielen opiskelu  

 • Saamen kieli alkeista toteutus on opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. Laajuus 5-12 osp 
 • Saamen kieli äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
 • Saamen kieli toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.   
 • Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy saamenkäsityöalan sanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna.  

Hakuehdot  

 • Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna.
 • Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen.
 • Saamenkäsityön osaamisalan pehmeiden materiaalien suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijan työskentelyn lähtökohta on hänen oman sukunsa, yhteisönsä ja alueensa saamelaisessa käsityökulttuurissa.
Saamenkäsityön kovien materiaalien alalla päämateriaaleina ovat poron sarvet ja luut, koivun pahkat ja muut puuainekset sekä työkaluteräkset. Koulutuksessa perehdytään mm. tarvittavien koneiden ja laitteiden työturvalliseen käyttöön ja niiden huoltamiseen. Lisäksi perehdytään työhyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Opintojen ensimmäisenä vuonna tutkinnon osassa “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen 45 osp” pääpaino on duodjimateriaaleihin ja perustekniikoihin perehtymisessä sekä kulttuuri- ja kielitietoisessa toimimisessa.  

Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija syventää aiempaa osaamistaan ja perehtyy materiaaleihin, työtapoihin ja –tekniikoihin sekä työskentelee asiakaslähtöisesti. 

Taideteollisuusalan pakollinen tutkinnon osa “Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp” suoritetaan opintojen loppuvaiheessa joko 2. tai 3. lukuvuonna. 

Saamen kielen opiskelu  
 • Saamen kieli alkeista toteutus on opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. Laajuus 5-12 osp 
 •  Saamen kieli äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
 •  Saamen kieli toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.   
 •  Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy saamenkäsityöalan ammattisanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna.  

 Hakuehdot 

 •  Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna.  
 •  Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen.

Opintojen ensimmäisenä vuonna tutkinnon osassa “Duddjon - Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” pääpainona on perinteiset hopeatyö- ja kivenhiontatekniikat sekä saamelaiskoruihin. Lisäksi 1. lukuvuoden aikana jokainen opiskelija opiskelee jotain Suomessa puhuttavaa saamen kieltä (koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame) sekä saamelaiskulttuuria.  

“Duddjon - Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” -tutkinnon osan suorittamisen jälkeen itse kullakin opiskelijalla on henkilökohtaisesti valittuja tutkinnon osia 90 osp.:n verran. Taideteollisuusalalla tutkinnon osien laajuus on 15 osp. Tai 45 osp.  

Konkreettisesti 1. lukuvuoden ammattitöiden opintoihin kuuluu:  

  - Dorvvolaš doaibman bargobájiin - Turvallinen toimiminen työpajoissa  

- Silbaduodji - hopeatyö: vyöllisrengas, sormus, lenkkisormus, napit, risku, komsiopallo, kaivertaminen  
- Geađgeduodji - kivityö: pyöröhionta, viistehionta, kivisormus, kiviriipus  

Saamen kielen opiskelu  
- Saamen kieli alkeista toteutus on opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. Laajuus 5-12 osp 
- Saamen kieli äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
- Saamen kieli toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.   
- Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy saamenkäsityöalan ammattisanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna.  

Hakuehdot  
- Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna.  
- Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen. 

Koulutus ei ala syksyllä 2024.

Saamenkäsityön osaamisalan suorittanut artesaani osaa hankkia ja käyttää saamenkäsityöalan kulttuuritietoa työssään. Hän osaa hankkia ja esikäsitellä saamenkäsityöalan materiaaleja luonnon luontaisen kiertokulun sekä lupakäytäntöjen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja valmistaa saamenkäsityöalan tuotteita, suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän käyttää työskentelyssään saamenkielistä ammattisanastoa. Taideteollisuusalalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. 

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia 
Saamenkäsityön osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, ohjaustoiminnassa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä. 

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut artesaani työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä ja kestävää kehitystä voidakseen valmistaa tuotteita tai palveluita asiakkaille. 

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja