Valikko
Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi opiskella saamenkäsityön osaamisalaa. Osaamisalan suuntautumisvaihtoehdot ovat: 

 • Dipmaduojit - saamenkäsityön pehmeät materiaalit 
 • Garraduojit - saamenkäsityön kovat materiaalit 
 • Korukivi ja jalometalli (Koulutus ei ala syksyllä 2023.)

Saamenkäsityöalaa voi opiskella joko koko tutkinnon laajuisesti tai tutkinnon osia. 

 

Esimerkkejä opiskelusta ja kestosta: 

Perustutkinto 180 osp 

 • peruskoulun jälkeen, koulutuksen arvioitu kesto 3 vuotta 
 • lukion tai muun ammatillisen koulutuksen jälkeen, koulutuksen arvioitu kesto 2-2,5 vuotta 

Tutkinnon osia 

 • tutkinnon osien suorittaminen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Hakeutumisen ajankohdat syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen

Saamenkäsityön pehmeät materiaalit:

 • Hae viimeistään 8.6.2023. Hakulomake
 • Sinulle lähetetään sähköpostitse pääsy- ja soveltuvuuskoe, kun olet lähettänyt hakemuksen. Hae siis ajoissa!
 • Palauta pääsy- ja soveltuvuuskokeen tehtävät viimeistään 12.6.2023 klo 14 mennessä Saamelaisalueen koulutuskeskukseen
 • Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tehtävien palauttaneille järjestetään haastattelut tiistaina 13.6.2023.

Saamenkäsityön kovat materiaalit:

 • Haku syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen on päättynyt.
 • Jatkuvassa haussa voit hakea syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen.

 

Kysy lisää koulutuksista: 

Dipmaduojit – Anniina Turunen anniina.turunen@sogsakk.fi 

Garraduojit – Jouni S. Laiti jouni.laiti@sogsakk.fi  

Korukivi ja jalometalli – Pasi Jaakonaho pasi.jaakonaho@sogsakk.fi 

Yleistä opiskelusta ja opintososiaalista eduista opintotoimisto@sogsakk.fi  

Tutkintonimike

Artesaani

Alkaa

10.8.2023

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Haku elokuussa 2023 alkavaan saamenkäsityöalan pehmeiden materiaalien koulutukseen päättyy 8.6.2023. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus. Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan opetusta voi mahdollisuuksien mukaan olla myös iltaisin tai viikonloppuisin. 

Maksut

Tutkinnon muodostuminen 

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 1.8.2023 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista: 

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp 

 • Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp 
 • Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp 

 • Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lisätietoa tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osista: Taideteollisuusalan perustutkinto, e-perusteet

Saamenkäsityön osaamisalan pehmeiden materiaalien suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija tutustuu oman sukunsa tai alueensa duodjikulttuuriin.


Opintojen ensimmäisenä vuonna tutkinnon osassa “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” pääpaino on duodjimateriaaleihin ja perustekniikoihin perehtymisessä sekä kulttuuri- ja kielitietoisessa toimimisessa.

 • Sisteduojit, sisnatuotteet 
 • Guolgaduojit, mm. poronkoipinahkatuotteet 
 • Njuovvan ja ávnnasdikšun, poromateriaalien esikäsittely ja muokkaus käsityömateriaaliksi 
 • Sistedikšun, sisnan valmistus
 • Láigeduojit, tiuhtalla kudotut nauhat kuten paulat ja vyöt 
 • Goarrun, vaatetusompelu 
 • Työvälineisiin ja koneisiin perehtyminen 
 • Työvälineiden huolto 
 • Duodjisanasto 

Jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osaa tai osia, voidaan tutkinnon osan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp" sisältöä muokata opiskelijan tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä joko siste- ja guolgaduodjiin tai vaatetukseen ja lankatöihin.  


Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija syventää aiempaa osaamistaan ja perehtyy materiaaleihin, työtapoihin ja –tekniikoihin sekä työskentelee asiakaslähtöisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus esimerkiksi perehtyä oman sukunsa vaatetukseen, syventää osaamistaan nahka- ja turkistöissä, lankatöissä, kudonnassa jne. tai opiskella yrittäjyyttä ja tuotteistamista. Opiskelija voi hankkia osaamista joko työelämässä tai itsenäisinä projekteina, esimerkiksi opiskelijan kotiseutualueella.


Tutkinnon osa “Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen, 10 osp” suoritetaan opintojen loppuvaiheessa joko 2. tai 3. lukuvuonna.


Saamen kielen opiskelu 

 • Saame alkeista 5-12 osp toteutus opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. 
 • Saame äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa. 
 • Saame toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
 • Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy duodjisanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna. 

Hakuehdot 

 • Saamenkäsityön osaamisalan pehmeiden materiaalien suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija tutustuu oman sukunsa tai alueensa duodjikulttuuriin. 
 • Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna. 
 • Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen ja haastatteluun. 
Garraduodji-alalla päämateriaaleina ovat poron sarvet ja luut, koivun pahkat ja muut puuainekset sekä työkaluteräkset. Koulutuksessa perehdymme mm. tarvittavien koneiden ja laitteiden työturvalliseen käyttöön ja niiden huoltamiseen. Lisäksi perehdymme työhyvinvoinnista huolehtimiseen.
 
Saamenkäsityön osaamisalan pakollisessa tutkinnon osassa “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen 45 osp” pääpaino on duodjimateriaaleihin ja perustekniikoihin perehtymisessä sekä kulttuuri- ja kielitietoisessa toimimisessa. 
 • työturvallinen toiminta työpajassa
 • työvälineet ja –koneet
 • poron- ja hirvensarvet sekä pahkat materiaaleina
 • materiaalin hankinta ja esikäsittely
 • kaivertaminen ja sen työvälineet
 • terien valmistaminen takomalla
 • saamenpuvun sarviset korut
 • duodjisanasto
 • dokumentointi
 • ensiapu, työturvallisuus ja tulityö.

Saamen kielen opiskelu 

 • Saame alkeista 5-12 osp toteutus opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. 
 • Saame äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa. 
 • Saame toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
 • Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy duodjisanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna. 

Hakuehdot

 • Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna. 
 • Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen. 

Opintojen ensimmäisenä vuonna tutkinnon osassa “Duddjon - Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” pääpainona on perinteiset hopeatyö- ja kivenhiontatekniikat sekä saamelaiskoruihin. Lisäksi 1. lukuvuoden aikana jokainen opiskelija opiskelee jotain Suomessa puhuttavaa saamen kieltä (koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame) sekä saamelaiskulttuuria. 

“Duddjon - Saamenkäsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” -tutkinnon osan suorittamisen jälkeen itse kullakin opiskelijalla on henkilökohtaisesti valittuja tutkinnon osia 90 osp.:n verran. Taideteollisuusalalla tutkinnon osien laajuus on 15 osp. Tai 45 osp. 

Konkreettisesti 1. lukuvuoden ammattitöiden opintoihin kuuluu: 

 • Dorvvolaš doaibman bargobájiin - Turvallinen toimiminen työpajoissa 
 • Silbaduodji - hopeatyö: vyöllisrengas, sormus, lenkkisormus, napit, risku, komsiopallo, kaivertaminen 
 • Geađgeduodji - kivityö: pyöröhionta, viistehionta,  kivisormus, kiviriipus 

Saamen kielen opiskelu 

 • Saame alkeista 5-12 osp toteutus opintojen 1. ja 2. vuonna valinnaisena tutkinnon osana. 
 • Saame äidinkielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa. 
 • Saame toisena kielenä toteutus on opintojen 2. vuonna yhteisissä tutkinnon osissa.  
 • Saamenkäsityöalan pakolliseen tutkinnon osaan “Saamenkäsityötuotteen valmistaminen” sisältyy duodjisanastoa oman kielitaidon mukaisesti. Toteutus on ensimmäisenä vuonna. 

Hakuehdot 

 • Hakijalla tulee olla peruskoulu suoritettuna. 
 • Hakijan tulee osallistua oppilaitoksen järjestämään pääsykokeeseen.

Koulutus ei ala syksyllä 2023.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi