Valikko
Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto 180 osp (OPH-1382-2023)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 8.2.2024

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii saamenkäsityöalan ammattilaisena alansa mukaisissa tehtävissä. Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut tuntee saamenkäsityön kulttuuriperinnön, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää ja ymmärtää saamenkäsityön merkityksen saamelaisessa kulttuurissa. Hän ylläpitää, edistää ja välittää saamenkäsityön osaamista. Tutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa asiakkaalle tai kohderyhmälle korkeatasoisia tuotteita ja palveluita. Hän kehittää saamenkäsityön työprosesseja ja menetelmiä sekä käyttää materiaaleja ideoivasti ja luovasti. Tutkinnon suorittaneen kädenjälki on korkealuokkaista ja viimeisteltyä. Hänen työskentelynsä on työturvallista ja työhyvinvointia lisäävää.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tutkinnon suorittanut työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä. Hän voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto (180 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta (90 osp) ja kahdesta valinnaisesta (90 osp) tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Mestarityön toteuttaminen saamenkäsityöalalla, 60 osp
 • Osaamisen välittäminen saamenkäsityöalalla, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 • Ohjaajana toimiminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Näyttelyprojektin toteuttaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Yritystoiminnan kehittäminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Saamenkäsityöalalla kehittäminen, 45 osp
 • Toiminnan suunnittelu ja johtaminen, 45 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0 - 45 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 0 - 45 osp
 • Korkeakouluopinnot, 0 - 45 osp
Pakolliset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • ideoida ja suunnitella saamenkäsityöalan mestarityön asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • valmistella työskentely-ympäristöä mestarityön toteuttamiseen
 • toteuttaa ja viimeistellä saamenkäsityöalan mestarityön
 • arvioida toimintaansa saamenkäsityöalalla

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla saamenkäsityöalan vaativan työn tai vaativia töitä. Työ voi olla luonteeltaan taiteellinen, tuotannollinen tai saamenkäsityötä kehittävä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella saamenkäsityöalan osaamisen välittämisen menetelmiä
 • ylläpitää ja edistää saamenkäsityöalan osaamista

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä ylläpitämällä ja edistämällä saamenkäsityöalan osaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • suunnitella saamenkäsityöalan ohjaustoimintaa
 • toteuttaa saamenkäsityöalan ohjaustoimintaa
 • arvioida saamenkäsityöalan ohjaustoimintaa

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla saamenkäsityöalan ohjaustoimintaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan saamenkäsityöalan ohjaustoimintaa. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

 • työskentelee osana näyttelyprojektia
 • valmistelee näyttelyprojektin tai sen osan kustannusarvion
 • organisoi vastuualuettaan näyttelyprojektissa
 • ottaa vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toteuttamalla saamenkäsityöalan näyttelyprojektia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi 

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toteutetaan saamenkäsityöalan näyttelyprojektia. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • suunnitella yritystoiminnan kehittämistoimenpiteitä
 • toteuttaa yritystoiminnan kehittämistoimenpiteitä
 • kehittää yhteistyöverkostoja
 • kehittää markkinointia

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kehittämällä saamenkäsityöalan yritystoimintaa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

 • kartoittaa kehittämisen tarpeen
 • suunnitella ja toteuttaa saamenkäsityöalan kehittämistyötä
 • ottaa vastaan palautetta ja arvioida työtään

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla saamenkäsityöalan kehittämistyön. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää toimintaansa ja johtamisosaamistaan
 • suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa
 • johtaa ja kehittää vastuualueensa henkilöstöä ja osaamista
 • seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta.

Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja johtamalla vastuualueensa toimintaa ja henkilöstöä sekä osaamisen kehittämistä tuloksellisesti. Osaaminen osoitetaan ammattialalle tyypillisessä työympäristössä, kuten yrittäjän toimitiloissa. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan sisältöjen toteutuksessa ja arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita yhden valitsemallaan laajuudella:

Linkki tutkinnon osiin

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Esimerkiksi:

 • opintoja avoimessa yliopistossa
 • opintoja Sámi allaskuvlassa
 • vaihto-opintoja jossakin korkeakoulussa
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää