Valikko
Poroteurastamotoiminnan kehittäminen uuden teknologian ja innovaatioiden avulla
EtusivuHankkeetPoroteurastamotoiminnan kehittäminen uuden teknologian ja innovaatioiden avulla

Toteutusaika: 1.11.2023-31.8.2025

Toteuttajat: SAKK päätoteuttaja, Lapin amk osatoteuttaja

Rahoitus: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Tavoitteet
Tavoitteena kehittää tulevaisuuden poroteurastamojen toimintamallia ja pilotoida sitä SAKK:n uuden opetusteurastamokonaisuuden toteuttamisessa.

Työpaketti 1: Poroteurastamon teurastamosalin ja sivutuotteiden talteenoton kehittäminen. Päävastuussa SAKK. Tuloksena poroteurastustoiminnan analyysi ja tulevaisuuden teurastamon mallinnus (teurastamosali sis. kaikkien elintarvikejakeiden talteenotto, sekä sivutuotetilat) .

Työpaketti 2: Poronlihan jalostamo ja muut porosta saatavat elintarvikejakeet sekä tilojen käyttäjät. Sekä SAKK että Lapin amk vastaavat. Tuloksena mallinnus tulevaisuuden poroteurastamon kanssa synkronissa toimivasta lihanleikkaamo/- jalostamosta laitteineen ja kalusteineen, jossa huomioitu poron kaikkien jakeiden talteenoton jälkeiset pakkaus ja jatkojalostusvaiheet .

Työpaketti 3: Poroteurastamoiden ja lihanjalostamoiden käyttäminen oppimisympäristönä. Päävastuussa Lapin amk. Tuloksena kuvaus toteutuksesta, jolla mitä tahansa poroteurastamoa voidaan käyttää oppimisympäristönä lähi- ja etäopetuksessa porojen teurastuksen ja porosta saatavien jakeiden talteenoton, lihantarkastuksen ja terveyden seurannan osalta sekä elinkeinon harjoittajien vertaisoppimisvälineenä

Budjetti: total 259 852 €

 

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png                              Lapin-liiton-virallinen-logo.pnglogo_lapinamk.png


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää