Valikko
Liiketoiminta

Liiketoiminnan perustutkinto (nro 720124)

Kiinnostaisiko sinua monipuoliset asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävät? Haluaisitko olla markkinoinnin ja visuaalisen suunnittelun osaaja? Onko sinulla alan työkokemusta, mutta tutkinto puuttuu? Koetko tarvetta päivittää tai laajentaa osaamistasi? Jos vastasit johonkin kohtaan kyllä, liiketoiminnan perustutkinnon opiskelu Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voisi olla oikea vaihtoehto juuri sinulle!

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai työllisyyden kuntakokeilussa.

Lisätiedot

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Merkonomi voi työskennellä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnon palveluksessa, ja työhön voi sisältyä esimerkiksi asiakaspalvelua ja myyntiä, toimistopalveluja, taloushallinnon työtehtäviä, palvelumuotoilua sekä markkinointia. Liiketoiminnan alan työtehtävissä korostuvat hyvät digitaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, verkostoitumistaidot sekä kyky kohdata ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Merkonomi onkin todellinen liiketoiminnan monitaituri.

Liiketoiminnan opiskelu on monipuolista ja vaihtelevaa. Opetus on kokoaikaista ja monimuotoista, sisältäen lähiopetuksen ja työelämässä oppimisen lisäksi myös työelämävierailuja, työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä sekä opiskelua digitaalisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija osoittaa osaamisen näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla suunnitellaan juuri hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan vastaava opintopolku. HOKSissa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen sekä suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan ja millaista ohjausta ja tukea opiskelija opinnoissaan tarvitsee. Liiketoiminnan opintoihin osallistuvalta ei vaadita aikaisempaa alan osaamista tai työkokemusta.

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osaamispistettä ja yhteisten tutkinnon osien laajuus 35 osaamispistettä. Yhteisistä tutkinnon osista 26 osaamispistettä on pakollisia ja 9 osaamispistettä valinnaisia opintoja.

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/9168516

Linkki tutkinnon muodostumiseen: https://bit.ly/3UVKY1v

Hakeminen
Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.tyomarkkinatori.fi -> TE-palveluiden oma asiointi- henkilöasiakas.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Voit pyytää koulutukseen hakeutumisen kirjaamista työllistymissuunnitelmaasi Omassa asioinnissa. Koulutuksesta tulee olla sovittuna työllistymissuunnitelmassasi, jotta sinulla olisi oikeus mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2024

Laajuus

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta ammatilliset tutkinnon osat ovat 145 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä.

Hakuaika

Haku päättyy 3.5.2024

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Raisa Järvenpää

Raisa Järvenpää

lehtori, jatkuva oppiminen 050 430 8170 raisa.jarvenpaa@sogsakk.fi