Valikko
Saamenkäsityöalan ammattitutkinto
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSaamenkäsityöalan ammattitutkinto

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on saamenkäsityöalan perustiedot ja -taidot. Hän osaa ammattimaisen työskentelyn ja haluaa oppia lisää tai syventää osaamistaan. Osaamista voi hankkia joko lähiopetuksena Inarissa, työelämässä tai itsenäisten projektien kautta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkinnon suorituskieli on saame. Jos hakijalla ei ole riittävää kielitaitoa, tulee hänen hakeutua saamen kielen opintoihin tai hankkia osaamista muulla tavoin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollista suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osia.


Tutkintonimike

Alkaa

HOKS:n mukaan

Laajuus

150 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Kysy lisää opintotoimistosta

Sijainti

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetusmuoto

Maksut

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisesta (30 osp) ja valinnaisista (120 osp) tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp

 • Saamenkäsityöympäristössä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 45–90 osp

 • Puu- ja pahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Luu- ja sarvitöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Juuritöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Kuljetusvälineiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden valmistaminen, 45 osp
 • Villa- ja lankatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Sisna- ja nahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Koipi- ja turkisnahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0–45 osp

 • Kuvioiminen ja koristeleminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Jalometallityön valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Työvälineiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Tuotteen tai palvelun valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Saamenkäsityöalalla yrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Tuotteistaminen, 30 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0–30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 0–45 osp
 • Korkeakouluopinnot, 0–30 osp

Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon suorittanut toimii saamenkäsityöalan ammattilaisena alansa mukaisissa tehtävissä. Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon suorittanut tuntee saamenkäsityön kulttuuriperinnön, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää ja ymmärtää saamenkäsityön merkityksen saamelaisessa kulttuurissa sekä osaa toimia saamenkäsityöympäristössä. Hän ymmärtää luonnon kiertokulun merkityksen saamenkäsityöalalla ja osaa hankkia sekä käsitellä saamenkäsityön materiaaleja. Tutkinnon suorittanut valmistaa laadukkaita ja viimeisteltyjä saamenkäsityöalan tuotteita asiakkaalle tai kohderyhmälle. Hänen työskentelynsä on työturvallista ja työhyvinvointia edistävää.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tutkinnon suorittanut työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa tehtävissä. Hän voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

Hakulomake
Lisätietoja