Valikko
ESR-seurantatiedot

Arktista pedagogiikkaa 2, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeen logo

ESR-hankkeisiin osallistuvilta henkilöiltä kerättävistä henkilötiedoista

Hankkeisiin osallistuneilta henkilöiltä kerätään tietoja ja tällä sivulla on koottuna linkkejä lisätietoihin henkilötietojen keräämisen syistä ja tavoista. Tietojen keräämisellä mm. rahoittaja haluaa varmistua siitä, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan.

Vastaukset ovat arvokkaita

Jos osallistuja ei vastaa kaikkiin lomakkeilla esitettyihin kysymyksiin, tulee hänen kuitenkin allekirjoittaa lomake. Vain tällä tavalla voidaan osoittaa, että hankkeen toteuttaja on täyttänyt velvollisuutensa ja edes yrittänyt kerätä osallistujasta vaadittavat tiedot. Mikäli osallistujasta saadaan etunimi, sukunimi, syntymäpäivä ja sukupuoli, voidaan nämä tiedot tallentaa järjestelmään ja osallistuja näkyy järjestelmässä aloittaneena henkilönä, vaikka muita seurantatietoja hänestä ei olekaan saatavilla. Tällöin näyttää kuitenkin siltä, että ohjelman rahoitusta kuluu, mutta asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Koska osallistujalta kysytään arkaluonteisia tietoja, on lomakkeet merkitty salassa pidettävä -leimalla.

 

Tietojen keräämistä varten on ohjelman hallintoviranomainen eli työ- ja elinkeinoministeriö toteuttanut EU:n yleisasetuksen 3 mukaisesti ESR Henkilö -nimisen järjestelmän, josta on laadittu rekisteriseloste 4.

Suojaustasoon III kuuluvan asiakirjan käyttöoikeus voidaan antaa vain sille, jolla työtehtäviensä vuoksi on tarve saada tietoja asiakirjasta tai muutoin käsitellä sitä ja joka tuntee asiakirjojen käsittelyä koskevat velvoitteet. Henkilötietolaissa 5
ja Suomen perustuslaissa 6 sekä EU:n tietosuoja-asetuksessa on säädetty tietojen suojaamisesta.

Tämän vuoksi osallistujaa koskevien tietojen käyttäminen on rajoitettua myöskin viranomaistoiminnassa ja tarkasti valvottua. Kaikkia tietojasi käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus.

 

Hankkeen toteuttaja eli tuensaaja tallentaa osallistujan tiedot aloitus- ja lopetusilmoituksista järjestelmään. Hankkeen toteuttaja on vastuussa ESR-hankkeen osallistujatietojen asianmukaisesta keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä,
tallentamisesta ja tietosuojaamisesta.

 

Lue lisää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot -dokumentista.

 

 

Rakennerahastot.fi (ESR Henkilö -järjestelmän asiakirjat)

 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen nelikielinen logo  Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020  suomenkielinen logo

Euroopan sosiaalirahaston suomenkielinen sininen lippulogo

Lapin yliopiston logo
  
  
  
  
Utsjoen kunnan vaakuna Inarin kunnan nelikielinen sarvi -logo Enontekiön kunnan vaakuna Sodankylän kunnan vaakuna
       
    Suomen Saamelaiskäräjien nelikielinen logo  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää