Valikko
Pohjoissaamen kielen keskitaso 15 op
EtusivuVirtuaalikouluKoulutustarjotinPohjoissaamen kielen keskitaso 15 op

Pohjoissaamen kielen keskitason koulutus

Opintokokonaisuus sisältää 15 opintopisteen verran verkko-oppitunteja (200 h) sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä (200 h). Käytännössä opiskelu tarkoittaa sitä, että kun viikossa on esim. 3 verkko-oppituntia, niin sen lisäksi opiskelija varaa itsenäiselle opiskelulle aikaa toiset 3 tuntia. Opiskelijaa saa perehdytysmateriaalin etäopiskeluun. Opetuksessa painotetaan käytännön kielitaidon hallintaa eli puheen/kirjoituksen tuottamista ja kielen ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy opetuskeskusteluja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutus toteutetaan 1,5 vuoden aikana ja se päättyy joulukuussa 2025.

Tavoitteet

Koulutuksen kielellisenä tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä, valmiudet käyttää saamen kieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa ja valmiudet suorittaa yleisten kielitutkintojen saamen kielen keskitason tutkinto. Saamen kielen tutkinto järjestetään kerran vuodessa.

Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa saamelaisten historiasta, saamelaisesta perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä, jotka liittyvät saamelaisten asemaan vähemmistö- ja alkuperäiskansana.

Tutkintonimike

Alkaa

ti 20.8.2024 klo 17:00 - 19:30

Laajuus

15 op

Hakuaika

Hakuaika 1.5.-31.5.2024

Jatkuva haku

Sijainti

Verkossa

Opetusmuoto

Etäopetus (1 krt/vko) ja itsenäistä työskentelyä verkkoalustalla

Maksut

Koulutus on maksuton, mutta mikäli osanottaja keskeyttää opinnot, perimme 150 euron keskeyttämismaksun koulutuksen järjestämiskuluihin.

Sisältö

Opintojen laajuus on 15 op ja ne koostuvat pohjoissaamen kielen (7 op + 6 op = 13 op) ja saamelaisen kulttuurin (2 op) opinnoista. Opetuskielenä on pohjoissaame ja suomi.

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutus sopii mm. kuntien ja valtion henkilöstölle, muille julkisoikeudellisia tehtäviä saamelaisalueella hoitaville viranhaltijoille ja muille saamea työssä tarvitseville.

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan iltaopetuksena ja etäopintoina. Vaatimuksia osallistumiseen/opiskeluvälineet: tietokone (älä käytä mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), web-kamera ja pohjoissaamen näppäimistö.

Ohjelmistoista ja niihin perehdyttämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan vastuulla ovat opiskeluvälineet ja oppimateriaalien hankinta.

Lisätietoja
Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi

suunnittelija, virtuaalikoulu 040 378 0304 virtuaali@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanslia

040 723 7309 kanslia@sogsakk.fi