Valikko
Davvisámegiella | Pohjoissaamen kieli

Davvisámegiella ja sámiid kultuvra - Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä (op).

Koulutus koostuu pääasiassa pohjoissaamen kielen opinnoista, mutta niiden lisäksi on saamelaisen kulttuurin ja valinnaisia opintoja. Lisäksi on kieliharjoitteluja, joiden avulla opiskelijalla on mahdollisuus tutustua Saamenmaahan ja saamenkieliseen työelämään. Koulutuksen tarkempi sisältö ja kurssikuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyö
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen opinnoilla voi hakea hyväksilukua Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saame vieraana kielenä perusopinnoille.
Opintojen hyväksilukumahdollisuus on esimerkki Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyöstä. Yhteistyön kautta saamelaisalueella on mahdollista opiskella lähiopetuksena pohjoissaamen kielen yliopisto-opintoja. 
Pohjoissaamen kielen opintoja voi myös jatkaa Koutokeinossa Saamelaisessa korkeakoulussa.

 
Koulutus on tarkoitettu kaikille pohjoissaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille
Koulutuksessa lähdetään liikkeelle pohjoissaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä pohjoissaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. 

Tutkintonimike

Alkaa

13.8.2024

Laajuus

60 op

Hakuaika

Hakuaika 20.2.-15.5.2024

Jatkuva haku

Jatkuva haku ei ole mahdollinen, opiskelijaryhmää ei täydennetä kesken lukuvuoden.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Pääosin lähiopetuksena Inarissa

Maksut

Hae koulutukseen

Hakulomake
Virtuaalikoulun kuvituskuva etäopettajasta ja tukihenkilöstä

Virtuaalikoulussa pohjoissaamen opintoja etänä

Jos et pääse opiskelemaan pohjoissaamea Inariin, niin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulussa on tarjolla joitakin pohjoissaamen opintoja etäopintoina. Tutustu pohjoissaamen kielen etäopetustarjontaan.

Virtuaalikoulun koulutustarjotin
Lisätietoja