Valikko
Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSaamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on harjaantuneet tiedot ja taidot duodjissa. Hän osaa ammattimaisen työskentelyn, on työskennellyt tai työskentelee yrittäjänä. Hän haluaa erikoistua ja syventää osaamistaan duodjissa. Osaamista voi hankkia joko lähiopetuksena Inarissa, työelämässä esimerkiksi omassa yrityksessä tai itsenäisten projektien kautta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Tutkinnon suorituskieli on saame. Jos hakijalla ei ole riittävää kielitaitoa (suullinen ja kirjallinen), tulee hänen hakeutua saamen kielen opintoihin tai hankkia osaamista muulla tavoin.

 

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollista suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osia. Katso lisää osaamisaloista, sisällöistä ja toteutuksista: 


Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2023 tai HOKS:n mukaan

Laajuus

150 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Kysy lisätietoja opintotoimistolta

Sijainti

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetusmuoto

Maksut

Vaatetuksen osaamisalan suorittanut osaa valmistaa saamenpukuja ja asusteita tai nahka- ja turkistöitä. Hän osaa ohjata ja neuvoa muita duodjin valmistuksessa. Hän tuntee saamenkäsityön, duodjin, perinteet, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää saamenkäsityön merkityksen kulttuurissa. Hän työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa ja vaativissa suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä. Hän on usein ammatinharjoittaja tai itsenäinen yrittäjä. 


Tutkinnon laajuus ja muodostuminen 

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta 90 osp ja osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta 90 osp.

 

Jos osaamisalana on vaatetus, todistuksen saamiseksi on suoritettava saamenkäsityömestarin yhteinen ammattitaito tutkinnon osa sekä saamenpuku ja asusteet tai nahka- ja turkistyö.

 

1.1.2022 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 

Pakollinen tutkinnon osa 90 osp 

 • Saamenkäsityömestarin kaikille yhteinen ammattitaito, 90 osp  

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa 90 osp 

 • Saamenpuku ja asusteet, 90 osp 
 • Nahka- ja turkistyöt, 90 osp

Dipmaduojit – toteutus lukuvuonna 2022-2023 

Lukuvuonna 2022-2023 ei ole mahdollista suorittaa saamenkäsityöalan erikoisammattitutkintoa osaamisalana vaatetus. 

Esinevalmistuksen osaamisalan suorittanut osaa valmistaa valintansa mukaan jalometallitöitä, puu- ja pahkatöitä, luu- ja sarvitöitä, työ- tai kuljetusvälineitä. Hän osaa ohjata ja neuvoa muita saamiduodjin valmistuksessa. Hän tuntee saamenkäsityön, duodjin, perinteet, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää saamenkäsityön merkityksen kulttuurissa. Hän työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa ja vaativissa suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä. Hän on usein ammatinharjoittaja tai itsenäinen yrittäjä. 

 

Tutkinnon laajuus ja muodostuminen 

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta 90 osp ja osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta 90 osp.

 

Jos osaamisalana on esinevalmistus, todistuksen saamiseksi on suoritettava osa saamenkäsityömestarin yhteinen ammattitaito tutkinnon osa ja yksi seuraavista osista: puu- ja pahkatyö, luu- ja sarvityö, Jalometallityö, kuljetusvälineet tai työvälineet. Lisäksi voi suorittaa tutkinnon osan yrittäjyys.

 

1.1.2022 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 

Pakollinen tutkinnon osa 90 osp 

 • Saamenkäsityömestarin kaikille yhteinen ammattitaito, 90 osp  

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa 90 osp 

 • Puu- ja pahkatyö, 90 osp 
 • Luu- ja sarvityöt, 90 osp 
 • Jalometallityö, 90 osp 
 • Kuljetusvälineet, 90 osp 
 • Työvälineet, 90 osp 

Garraduojit – toteutus lukuvuonna 2022-2023 

Lukuvuonna 2022-2023 on mahdollista suorittaa esinevalmistuksen osaamisalan seuraavia valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia.: 

 

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat 

 • Puu- ja pahkatyö, 90 osp  
 • Luu- ja sarvityöt, 90 osp  
 • Jalometallityö, 90 osp  

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja