Valikko
Poronhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Jos olet kasvanut poronhoitoympäristössä ja sinua kiinnostaa monialainen, vaihteleva ulkotyö, poroalan opinnot ovat sinulle nappivalinta. Ymmärrät, että työ on usein raskasta ja sitä tehdään vaativissa olosuhteissa kaikissa säissä. Ja toisaalta myös sen, että saat tehdä sitä yhteistyössä muiden poronhoitajien kanssa siellä, missä omat juuresi ovat. Ja aina joskus paistaa aurinko.

Tutkintonimike

Poronhoitaja

Alkaa

10.8.2024

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Toivoniemi, Kaamanen

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Opiskelijalta vaaditaan määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta

Opintoja suoritetaan maastossa, työpaikalla sekä koulun tiloissa Toivoniemessä. Opetus ja työpaikalla oppiminen pyritään järjestämään siten, että opiskelija osallistuu jokaisen opiskeluvuoden aikana poronhoidon sesonkitöihin. Tämän järjestäminen vaatii opiskelijalta määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Tavoitteena on, että porolinjalta valmistuttuasi hallitset porotalouden vuodenkierron työt pääpiirteittäin ja perustaidot parista liitännäiselinkeinosta. Sinulla on valmius jatkaa sukusi elinkeinoa itsenäisenä yrittäjänä.

Avoin POROAMIS 2023

Itsenäisen opiskelun koulutusmahdollisuus

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa koulutusmahdollisuuden itsenäisestä opiskelusta kiinnostuneille porotaloudesta itselleen elinkeinoa suunnitteleville (aikuisille) opiskelijoille. 

Saamelaisalueen koulutuskeskus on tällä hetkellä ainoa ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa porotalouden ammatillisia tutkintoja/tutkinnon osia. Opiskelupaikkahakemuksia tulee enemmän kuin opiskelijoita voidaan ottaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta, porotalouden osaamisalasta yksi pakollinen tutkinnon osa; Poronhoito (35 osp).  

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet löytyvät Opetushallituksen laatimista tutkinnon perusteista.

Vuoden kestävään koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat aloitustuen saaneet ja sitä hakeneet.

HAKU JA TOTEUTUS 

Koulutus alkaa aloitustapaamisella tammikuussa 2023. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.  Opintoihin valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS).

Kevätlukukaudella opiskelijat osallistuvat koronatilanteen salliessa yhteen lähiopetusjaksoon Inarissa, muuten opiskellaan itsenäisesti. Koska näytössä, käytännön työtehtäviä tekemällä ei ole mahdollista osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevan tiedon hallintaa, täydennetään näyttöjä kuukausittain pidettävällä kokeella. Näyttöä täydentävät kokeet arvioidaan.

Mikäli opiskelija on kesäkuun alkuun mennessä suorittanut opinnot suunnitelman mukaisesti, he voivat jatkaa opintoja syksyn koulutukseen ja näyttöön.

Syyslukukaudella on myös yksi lähiopetusjakso Inarissa.  Erotuskaudella opiskelija suorittaa käytännön töissä näytön omassa paliskunnassaan. Kevään kokeet täydentävät näyttöä. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa tekemistään poroalan töistä koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja: Outi Jääskö puh. 0400 395 679 tai Tauno Ljetoff puh. 050 433 4449

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

Hae Avoin POROAMIS -koulutukseen 
Sähköinen hakulomake on avoinna 8.12.2022-8.1.2023
Lisätietoja