Valikko
Saamenkäsityöalan ammattitutkinto

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto 150 osp (OPH-1381-2023)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 28.9.2023

Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon suorittanut toimii saamenkäsityöalan ammattilaisena alansa mukaisissa tehtävissä. Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon suorittanut tuntee saamenkäsityön kulttuuriperinnön, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää ja ymmärtää saamenkäsityön merkityksen saamelaisessa kulttuurissa sekä osaa toimia saamenkäsityöympäristössä. Hän ymmärtää luonnon kiertokulun merkityksen saamenkäsityöalalla ja osaa hankkia sekä käsitellä saamenkäsityön materiaaleja. Tutkinnon suorittanut valmistaa laadukkaita ja viimeisteltyjä saamenkäsityöalan tuotteita asiakkaalle tai kohderyhmälle. Hänen työskentelynsä on työturvallista ja työhyvinvointia edistävää.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tutkinnon suorittanut työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa tehtävissä. Hän voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.


Saamenkäsityöalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp

 • Saamenkäsityöympäristössä toimiminen, 30 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 45-90 osp

 • Puu- ja pahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Luu- ja sarvitöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Juuritöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Kuljetusvälineiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden valmistaminen, 45 osp
 • Villa- ja lankatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Sisna- ja nahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp
 • Koipi- ja turkisnahkatöiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 30-75 osp

 • Kuvioiminen ja koristeleminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Jalometallityön valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Työvälineiden valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Tuotteen tai palvelun valmistaminen saamenkäsityöalalla, 30 osp
 • Saamenkäsityöalalla yrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Tuotteistaminen, 30 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0 - 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 0 - 45 osp
 • Korkeakouluopinnot, 0 - 30 osp
Pakollinen tutkinnon osa

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • toimia saamenkäsityöalalla ja sen toimintaympäristössä
 • toimia kestävällä tavalla
 • arvioida toimintaansa saamenkäsityöalalla
 • ylläpitää omaa työhyvinvointiaan ja arvostaa omaa osaamistaan

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityön merkitys saamelaisessa kulttuurissa
 • saamenkäsityöalan paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet ja niiden merkitykset
 • alkuperäiskansan kansallinen ja kansainvälinen asema sekä mahdolliset haasteet
 • verkostoituminen
 • vuorovaikutus saamen kielellä ja vieraalla kielellä
 • saamenkäsityöalan termistö
 • elinkeinot saamenkäsityöalan näkökulmasta
 • saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen kollektiiviset oikeudet
 • immateriaalioikeudet
 • luonnon monimuotoisuuden ja luonnon kiertokulun huomioiminen saamenkäsityöalalla
 • materiaalien hankinnan vaikutusten arviointi
 • osaamisen tuotteistaminen
 • viestintäkanavien käyttö
 • itsearvointi
 • työhyvinvoinnin edistämisen suunnittelu ja toteuttaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla saamenkäsityöympäristössä ja arvioimalla toimintaansa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.


Valinnaiset tutkinnon osat 1

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella pahka- ja puutöitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja pahka- ja puutöihin
 • valmistaa ja viimeistellä pahka- ja puutöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan pahka- ja puutöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • pahka- ja puutöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • pahka- ja puutöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • pahka- ja puutöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan puu- ja pahkatöitä asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan puu- ja pahkatöitä. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella luu- ja sarvitöitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja luu- ja sarvitöihin
 • valmistaa ja viimeistellä luu- ja sarvitöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan luu- ja sarvitöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • luu- ja sarvitöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • luu- ja sarvitöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • luu- ja sarvitöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan luu- ja sarvitöitä asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan luu- ja sarvitöitä. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella juuritöitä ja niiden valmistusta
 • hankkia ja käsitellä juuritöiden materiaaleja
 • valmistaa ja viimeistellä juuritöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan juuritöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • juuritöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • juuritöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • juuritöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan juuritöitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan juuritöitä. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella kuljetusvälineitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja kuljetusvälineitä varten
 • valmistaa ja viimeistellä kuljetusvälineitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan kuljetusvälineiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • kuljetusvälineiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • kuljetusvälineiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • kuljetusvälineiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan kuljetusvälineitä (kuten rekiä, veneitä ja komsioita) asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla sekä suunnitellaan ja valmistetaan kuljetusvälineitä. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella saamenpuvun vaatteita ja asusteita ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja saamenpuvun vaatteisiin ja asusteisiin
 • valmistaa ja viimeistellä saamenpuvun vaatteita ja asusteita
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden valmistaminen ja viimeistely
 • kaavoitus- ja muodonantotavat
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenpuvun vaatteita ja asusteita asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenpuvun vaatteita ja asusteita. Keskiössä ovat saamenpuvun vaatteiden ja asusteiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella villa- ja lankatöitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja villa- ja lankatöihin
 • valmistaa ja viimeistellä villa- ja lankatöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan villa- ja lankatöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • villa- ja lankatöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • villa- lankatöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • villa- ja lankatöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan villa- ja lankatöitä asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan villa- ja lankatöitä. Keskiössä ovat villa- ja lankatöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteetTutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella sisna- ja nahkatöitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja sisna- ja nahkatöihin
 • valmistaa ja viimeistellä sisna- ja nahkatöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan sisna- ja nahkatöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • sisna- ja nahkatöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • sisna- ja nahkatöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • sisna- ja nahkatöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan sisna- ja nahkatöitä asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan sisna- ja nahkatöitä. Keskiössä ovat saamenkäsityöalan paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteetTutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöitä ja niiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä materiaaleja saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöihin
 • valmistaa ja viimeistellä saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • koipi- ja turkisnahkatöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • koipi- ja turkisnahkatöiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • koipi- ja turkisnahkatöiden valmistaminen ja viimeistely
 • ammattisanasto
 • työskentelyn dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa suunnitellaan ja valmistetaan saamenkäsityöalan koipi- ja turkisnahkatöitä. Keskiössä ovat saamenkäsityöalan paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella kuvioita ja koristelua saamenkäsityöalan töihin
 • valmistaa tai hankkia tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä
 • kuvioida ja koristella saamenkäsityöalan töitä

Osaamisen arviointi
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8348203/tutkinnonosat/8356958

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kuvioiminen ja koristeleminen saamelaisessa kulttuurissa
 • kuvioimisen ja koristelemisen paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • estetiikka
 • kuvioimisen ja koristelemisen materiaalit
 • saamenkäsitöiden kuviointien ja koristeiden suunnittelu
 • suunnitteluprosessin dokumentointi
 • saamenkäsitöiden kuvioimisen ja koristelemisen toteuttaminen
 • työhyvinvointi ja ergonomia

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä kuvioimalla ja koristelemalla saamenkäsityöalan töitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osan keskiössä on kuvioiminen ja koristeleminen saamelaisessa kulttuurissa ja erityisesti paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella saamenkäsityöalan jalometallituotteiden valmistusta asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • hankkia ja käsitellä jalometallialan materiaaleja
 • valmistaa jalometallialan tuotteita
 • noudattaa jalometallialan lainsäädäntöä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan ilmiöt
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • saamenkäsityöalan jalometallitöiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • valmistusprosessin suunnittelu
 • jalometallien ja muiden materiaalien hankinta ja käsittely
 • saamenkäsityöalan jalometallitöiden valmistaminen ja viimeistely
 • jalometallialan lainsäädäntö
 • työskentelyn digitaalinen dokumentointi
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla saamenkäsityöalan jalometallituotteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa ovat keskeisessä roolissa saamelaiseen kulttuuriin liittyvät jalometalliesineet; niiden merkitykset ja valmistaminen. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella saamenkäsityöalalla tarvittavia työvälineitä asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • valmistaa ja viimeistellä työvälineitä
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan työvälineiden paikalliset ja yhteisökohtaiset erityispiirteet
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • työvälineiden suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • työvälineiden valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • työvälineiden valmistaminen ja viimeistely
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä valmistamalla saamenkäsityöalan työvälineitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla sekä suunnitellaan ja valmistetaan työvälineitä. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • ideoida ja suunnitella saamenkäsityöalan ajankohtaisia tuotteita tai palveluita
 • valmistaa saamenkäsityöalan tuotteen tai palvelun
 • huolehtia ergonomiasta ja turvallisuudesta
 • ottaa vastaan palautetta ja arvioida työskentelyä

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • saamenkäsityöalan ilmiöt
 • saamenkäsityöalan tuotteiden ja palveluiden markkinoiden kartoittaminen
 • asiakkaan tai kohderyhmän tarpeiden kartoittaminen
 • ideoinnin ja suunnittelun menetelmät
 • tuotteen suunnittelu asiakkaalle tai kohderyhmälle
 • tuotteen valmistuksen suunnittelu
 • tuotteen elinkaari
 • kestävän kehityksen periaatteet suunnittelussa
 • materiaalien hankinta ja käsittely
 • kiertotalous ja jätteiden lajittelu
 • tuotteen valmistaminen ja viimeistely
 • ergonomiasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja toteuttamalla saamenkäsityöalan tuotteita tai palveluita asiakkaalle tai kohderyhmälle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Näytön suorituskieli on saame.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa toimitaan saamenkäsityöalalla sekä suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja esittää liikeidean
 • laatia liiketoimintasuunnitelman
 • luoda asiakas- ja verkostosuhteita
 • arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • liikeidan suunnittelu ja esittäminen
 • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • asiakas- ja verkostosuhteiden luominen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä laatiessa tai päivittäessä saamenkäsityöalan yrityksen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa keskiössä on yrittäjyys saamenkäsityöalalla. Tutkinnon osan suorituskieli on saame.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • dokumentoida omaa työtään ja työskentelyään
 • tuotteistaa omaa osaamistaan
 • markkinoida omaa osaamistaan.

Osaamisen arviointi
Linkki tutkinnon osan arviointiin

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja/tai työelämässä ja/tai projektina. Tutkinnon osan keskeisiä sisältöjä ovat:

 • ammattialan töiden ja työskentelyn dokumentoiminen
 • osaamisen tuotteistaminen
 • osaamisen markkinoiminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä dokumentoimalla ja markkinoimalla omaa ammatillista osaamistaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Tutkinnon osassa tarkastellaan omaa toimintaa saamenkäsityöalan näkökulmasta.

Etenemisen ehdot
Tutkinnon osaan ei sisälly etenemisen ehtoja.

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toteutuvat tutkinnon osat, joista opiskelija voi valita yhden valitsemallaan laajuudella:

Linkki tutkinnon osiin

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

Esimerkiksi:

 • opintoja avoimessa yliopistossa
 • opintoja Sámi allaskuvlassa
 • vaihto-opintoja jossakin korkeakoulussa 
Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt

Koulutuksen tarkempi sisältö suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jossa huomioidaan mm. aikaisempi osaaminen ja opiskelijan omat tavoitteet. 

Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla tai itsenäisenä projektina saamenkäsityöalan pajassa tai osallistumalla opetukseen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamenkäsityöalan oppimisympäristöissä. Osaamista voi hankkia myös kansainvälisessä vaihdossa. Osaamisen hankkimisen toteutustapoja voi yhdistellä joustavasti koko opintojen ajan.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia osaamista suunnittelemalla ja toteuttamalla itsenäisiä projekteja. Projektin toteutusympäristönä on saamenkäsityöalan työtila, joka voi olla opiskelijan oman kodin yhteydessä tai erillinen oma tai yhteisöllinen työtila. Opiskelija sitoutuu noudattamaan alan työturvallisia toimintatapoja.

Opiskelijalla on mahdollista ehdottaa itselleen saamenkäsityöalan mentori, joka tarvittaessa neuvoo ja auttaa työskentelyssä. Mentori sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa ja antaa palautetta koko projektin ajan. 

Opiskelija laatii projektisuunnitelman, jonka ofelaš-ohjaaja hyväksyy. Projektisuunnitelma noudattaa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. Projektissa voi toteuttaa useampia tutkinnon osia.
Projektisuunnitelma sisältää vähintään: 

 • Aihe 
 • Tavoitteet (suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti) 
 • Aikataulu 
 • Projektin toteuttamisen ympäristö 
 • Saamenkäsityöalan mentori (Tarvittaessa)
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää