Valikko
Koulutuspalvelut

Virtuaalikoulun maksullinen palvelutoiminta perustuu oppilaitoksen lakisääteiseen tehtävään (L 252/2010, A 108/2011). Virtuaalikoululla on mahdollisuus tarjota erilaisia koulutuspalveluita, jotka tukevat saamen kielten ja saamelaiskulttuurin säilymistä sekä kehittymistä. Virtuaalikoulun vahva osaaminen digitaidoissa tukee saamen kielten ja kulttuurin oppimista erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville. Virtuaalikoulun erityisosaaminen on juuri vähemmistökielten etäopetuksen pedagogiikassa ja didaktiikassa sekä etäopetuksen monimuotoisessa toteutuksessa.

Saamen kielten ja kulttuurin koulutukset

Virtuaalikoulu tarjoaa erilaisia saamen kielten ja kulttuurin koulutuksia. Koulutukset suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa tarvelähtöisesti, jossa määritellään mm. laajuus ja toteutustapa sekä aikataulu. Saamen kielten koulutukset voidaan räätälöidä esimerkiksi tietylle kohde/-ammattiryhmälle, kuten sote-alan henkilöstölle.  

Saamelaiskulttuurikoulutuksista esimerkkinä voisi olla seuraavat toteutukset: 

 • 2 h: Saamelaisalue, kielet, eri saamelaisryhmät (Suomessa)  
 • 6 h: Saamelaiset arktisena alkuperäiskansana, elinkeinot, luontosuhde, mytologia ja uskomusperinne, tarina- ja joikuperinne 
 • 3 op: Saamelaiset Euroopan ainoa tunnustettu alkuperäiskansa. Perustietoja saamelaiskulttuurista. Opinnoissa opiskelija kehittää omaa osaamistaan tarkastelemalla yhteiskuntaa ja oppimista alkuperäiskansojen ja vähemmistökulttuurien näkökulmasta. Opiskelija kehittää omaa kulttuurista osaamistaan ja toimivalmiuksia saamelaiskulttuurin parissa. 

Etäopetuksen ja etäkokousten ABC -koulutukset

Virtuaalikoulu tarjoaa lisäksi koulutusta etäopetuksen ja –kokousten toteuttamiseen.  

Etäopetuksen koulutuksissa tutustutaan monipuolisesti etäopetusjärjestelmiin, oppimisalustoihin sekä etäopetuksen hyviin käytäntöihin. Koulutuksissa perehdytään etäopetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan käytännön läheisesti ja hyväksi koettujen esimerkkien kautta. Lisäksi etäkokousten koulutuksissa puntaroidaan etäkokousten hyötyjä ja haittoja tilaajan lähtökohdista sekä tarpeellisia välineitä kokouksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutuksien sisältö ja laajuus laaditaan yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa, siten että se palvelee tilaajana tarpeita kohdennetusti. 

Esimerkki: Etäopetuksen ABC 

 • Koulutus toteutetaan 2 h etäluentoina, joita on yhteensä 8 kpl.
 • Koulutuksessa käytettävä kieli voi olla suomi, pohjoissaame tai englanti.
 • Kouluttajina toimii virtuaalikoulun henkilöstö sekä mahdollisesti ulkopuolinen luennoitsija. 

 

Digitaitojen koulutukset

Digitaitojen koulutukset ovat olleet virtuaalikoulun toimenkuvaa perustamisesta lähtien. Vahvaa osaamista eri sovellusten kouluttamiseen on kertynyt jo vajaan 20 vuoden ajalta. Voit kysyä koulutuspaketteja mm. seuraaviin sovelluksiin/ohjelmiin: 

 • Mobiililaitteet ja mobiilisovellukset 
 • Google-pilvipalvelut 
 • Some-palvelut (Facebook, Instagram) 
 • Blogit (Wordpress, Blogger) 
 • MS Office –koulutukset 
 • O365 -sovelluskoulutukset

Jos olet kiinnostunut tuki- tai koulutuspalveluistamme, otathan yhteyttä osoitteeseen virtuaali@sogsakk.fi.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää