Valikko
Media-alan ammattitutkinto

Media-alan ammattitutkinto 150 osp (OPH-2759-2017)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Hyväksytty johtokunnassa 2022

Media-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee painoviestinnän tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet.
Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- tunnistaa media-alan toimintaympäristön
- työskennellä vuorovaikutteisesti ja tuntee media-alalla käytettävän ammattisanaston
- käyttää media-alan ohjelmia ja viestintävälineitä työnsä edellyttämässä laajuudessa


Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4323695

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.
-  suunnittelemalla ja toteuttamalla av-projekteja 
- käyttämällä laitekokonaisuuksia ja ohjelmistoja 
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin 
- toimimalla osana ryhmää sekä toimimalla asiakaslähtöisissä tilanteissa 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa media-alan toimintaympäristön tuntemisesta näytössä, joka toteutetaan käytännön työtehtävillä toimimalla alan tehtävissä.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- toimia audiovisuaalisissa tuotantoprosesseissa
- ottaa työssään huomioon eri viestimien erityispiirteet sekä eri jakeluympäristöt


Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321475

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.
-  toteuttamalla av-projekteja
- tutustumalla yritystoiminnan perusteisiin
- tutustumalla journalismin ohjeisiin ja käytäntöihin
- toimimalla osana ryhmää sekä toimimalla asiakaslähtöisissä tilanteissa itsenäisesti
- tutustumalla alan sopimuskäytäntöihin
- tutustumalla työsuojeluun ja työturvallisuuteen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla audiovisuaalisen alan tuotantoprosessissa tilaajalähtöisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Valinnaiset tutkinnon osat, 80 osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- suunnitella asiakaslähtöisen audiovisuaalisen tuotannon
- suunnitella audiovisuaalisen ilmaisukeinojen käyttöön, eettiseen ohjeistukseen ja
journalistiseen tiedon tuottamisen periaatteisiin perustuvan sisällön
- suunnitella audiovisuaalisen tuotannon työvaiheet


Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321366

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.

- toteuttamalla tuotantosuunnitelmia
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin
- toteuttamalla käsikirjoituksia, aikatauluja sekä toteutussuunnitelmia
- tutustumalla dramaturgiaan
- toteuttamalla graafista suunnittelua
- toteuttamalla uutisia

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä laatimalla audiovisuaalisen tuotantosuunnitelman. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- tehdä audiovisuaalisia mediatuotteita eri käyttötarkoituksiin ja jakeluympäristöihin
- käyttää audiovisuaalisen tuotannon laitekokonaisuuksia ja ohjelmistoja

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321477

 
Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.

- tekemällä audiovisuaalisia kokonaisuuksia
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin
- käyttämällä laite- ja ohjelmistokokonaisuuksia

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toteuttamalla audiovisuaalisen tuotannon, esimerkiksi mainoksen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- suunnitella asiakaslähtöisen mediatuotannon työprosessin
- laatia toteutukselle kustannuslaskelman ja seurata kustannusten kehittymistä
- tehdä työsuunnitelman mediatuotteen jakelua varten
- koordinoida tuotantoprosessia ja toimia tuotantotiimissä

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321368

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.

- suunnittelemalla audiovisuaalisia kokonaisuuksia
- tekemällä toteutus- ja tuotantosuunnitelmia
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin
- tutustumalla tuotannon eri rooleihin
- tutustumalla työturvallisuuteen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla audiovisuaalisen sisällön tuotantotiimissä, joka toteuttaa annetun käsikirjoituksen tai muun toimeksiannon mukaisesti mediatuotteita tai –palveluita eri käyttötarkoituksiin. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- suunnitella asiakaslähtöisen videotuotannon
- suunnitella liikkuvan kuvan, valaisun sekä äänen ilmaisukeinojen käyttöön perustuvan sisällön
- suunnitella videotuotannon työvaiheet

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321362

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.

- tekemällä videotuotantosuunnitelmia
- tekemällä tuotantosuunnitelmia
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin
- tutustumalla eri tuotantotekniikoihin
- tutustumalla dramaturgiseen kerrontaan
- tutustumalla videokuvauksen kuvailmaisuun
- tutustumalla valaisuun

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä asiakaslähtöisen videotuontatosuunnitelman. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
- toteuttaa mediatuotteita eri käyttötarkoituksiin ja jakeluympäristöihin
- käyttää kuvaus-, valaisu- ja ääniteknisiä laitekokonaisuuksia ja ohjelmistoja

Linkki tutkinnon osan arviointiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/4321473

Osaamisen hankkiminen
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaista osaamista hankitaan koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä ja työelämässä.

- tekemällä videotuotantoja
- tutustumalla ja käyttämällä ammattisanastoa
- tutustumalla sopimuskäytäntöihin
- käyttämällä laite- ja ohjelmistokokonaisuuksia
- tekemällä tietokoneanimaatiota ja digitaalisia tehosteista
- tutustumalla valaisuun (luonnonvalo ja keinovalo sekä niiden yhdisteleminen)
- käyttämällä äänityskalustoa

Osaamisen osoittaminen ja arviointi
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä liikkuvan kuvan tuotannossa kuvaamalla, valaisemalla ja äänittämällä audiovisuaalista materiaalia. Tuotettu materiaali editoidaan ja jälkituotannon osalta siihen lisätään digitaalisia tehosteita, animaatiota sekö graafista materiaalia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Saamelaiskulttuurin toteutuminen

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sekä suurin osa työpaikalla tapahtuva oppimisesta toteutuvat saamelaisalueella, jolloin saamenkielet ja kulttuuri ovat olennaisessa roolissa oppimista.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.
koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää