Valikko
Biegganjunážat

Saamelaisalueen koulutuskeskus toteutti 1.8.2012-31.12.2013 Oarjehiebma –yhteisen pohjoissaamenkielisen porotalousopetukseen liittyvän esiselvityshankkeen yhdessä Sámij Åhpadusguovdásjin (Jokkmokk) ja Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllan (Kautokeino) kanssa. Oarjehieibma oli valmistelevaprojekti, jossa mm. valmisteltiin saamelaisen porotalousopetuksen yhteinen luku- ja opintosuunnitelma ja porotalouskoulujen oppimateriaalien kartoitusvihkonen uutta jatkohanketta, Biegganjunážat, varten. Hankkeessa mukana olleet koulut ovat sopineet yhteistyön jatkamisesta tulevassa jatkohankkeessa

Biegganjunážat –hankkeen päätavoitteena on käytännössä kokeilla ja tarjota Oarjehiebma –esihankkeessa valmisteltua saamelaisalueen rajat ylittävää saamelaiseen poronhoitoon liittyvää opetusta koulutuspakettien muodossa porotalouskoulujen opiskelijoille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa niin, että projektin jälkeen porotalouskoulujen yhteistyö luontevasti jatkuu ja tehostuu. Samalla myös nuoret poronhoitajat ovat tutustuneet toisiinsa ja saaneet ajankohtaista korkeatasoista koulutusta arktisen alueen porotaloudesta ja ratkaisuvaihtoehtoja saamelaisen porotalouden nykyhaasteisiin.

Hankkeessa saamelaiset poronhoitajanuoret pääsevät kokoontumaan, tapaamaan ja keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista asioista, jotka koskevat poronhoitoa ja poronhoitajanuoria yli valtiollisten rajojen. Saamelaisen poronhoidon haasteet ovat samankaltaisia joka maassa. Tämä hanke antaa lisäarvoa siihen, että nuorten poronhoitajien yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa ja, että poronhoitokoulujen välisestä yhteistyöstä tulee vahvempaa. Hanke lisää myös poronhoitokoulutusten integraatiota, koska saamenkielisten oppimateriaalien kautta nuoret tutustuvat toistensa poronhoitotyön erimalleihin.

Hankkeessa mukana: Sámi oahpahusguovddáš (Suomi, Inari), Sámij Åhpadusguovdásjin (Ruotsi, Jokkmokk), Bokenskola (Ruotsi, Jokkmokk), Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Norja, Kautokeino)

Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.5.2018

Rahoittaja / budjeti: Interreg Pohjoinen 2014-2020 Sápmi –osaohjelmasta. Suomen kansallinen rahoitus koostuu lisäksi Lapin liiton ja Pohjoiskalotin neuvoston rahoituksesta

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää