Valikko
Sámi film industry and media education -hanke
EtusivuHankkeetSámi film industry and media education -hanke

Saamelaiselokuva on tienristeyksessä. Saamelaiselokuvien kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti ja tuotantojen määrä on nopeassa kasvussa. Saamelaiselokuva-alan suurin haaste tällä hetkellä on työvoimapula. Ammattitaitoisia tekijöitä ei ole tarpeeksi. Saamelaiselokuva-ala ei pysty vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen ja tarpeisiin riittävällä volyymillä ja nopeudella.

Yksi alkuperäiskansayhteisöjen suurimmista ongelmista on se, että nuorilla ei ole mahdollisuuksia opiskella tai työskennellä kotiseudullaan. Avain pysyvän ammatillisen perustan luomiseen elokuva-alalla on koulutuksessa. Saamelaisalueella tulee kehittää pysyvää elokuva- ja media-alan koulutusta erityisesti nuorille koko Saamelaisalue kieliryhmineen huomioiden. Pysyvän ja laadukkaan koulutuksen kehittäminen on ratkaisu myös alan työvoimapulaan. Koulutuksen lisäksi tarvitaan suurempia tuotantoyhtiöitä sekä työharjoittelumahdollisuuksia tuotannoissa on lisättävä. Lähivuosien koulutusratkaisut, rahoituksen kasvattaminen ja yhteistyö ovat avaimia saamelaiselokuva-alan kasvuun saamelaisyhteisön arvojen ja etiikan mukaisesti.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on kehittää saamelaisalueen elokuvakoulutusta yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Kalix Folkhögskolanin ja Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin kanssa. Haluamme varmistaa, että elokuvakoulutus vastaa paremmin nopeasti muuttuvan ja kehittyvän elokuva-alan ja erityisesti saamelaiselokuva-alan tarpeita. Tavoitteena on kehittää elokuvakoulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin ja lisätä saamelaisnuorten mahdollisuuksia kouluttautua omalla kotiseutualueellaan.

Toimenpiteet:
Kehitämme ja tiivistämme yhteistyötä ja jaamme elokuvakoulutuksen parhaita käytäntöjä. Kaksivuotisen hankkeen aikana opettajat ja opiskelijat pääsevät tutustumaan elokuvakoulutukseen ja elokuva-alaan yli rajojen opintomatkojen, yritysvierailujen ja elokuva-alan tapahtumien kautta. Pilotoimme yhteistyössä saamelaiselokuvatuotantojen kanssa harjoitteluohjelman, joka on avoin SAKK:n ja Kalix Folkhögskolanin opiskelijoille, mutta myös muille elokuva-alasta kiinnostuneille nuorille Saamenmaalla.

Tavoiteltavat tulokset:
Kaikki hankekumppanit toimivat pitkäjänteisesti elokuva-alalla. Hankkeessa kehitetään elokuvakoulutusta nopeasti kehittyvän saamelaiselokuva-alan tarpeisiin yli valtioiden rajojen. Tämä lisää myös media- ja elokuvakoulutuksen houkuttelevuutta ja nuorten mahdollisuudet elokuva-alalla lisääntyvät. Saamelainen elokuvateollisuus saa kipeästi tarvitsemaansa työvoimaa ja elokuvatuotannoissa työskentelee yhä enemmän saamen kieltä osaavia ja kulttuuria ymmärtäviä ihmisiä.

Kohderyhmät:
-Elokuva- ja mediakoulutuksen opiskelijat (SAKK, Kalix Folkhögskola)
-Saamelaisalueen nuoret
-Hankeorganisaatioiden henkilökunta, erityisesti opetushenkilöstö
-Yhteistyökumppanit Saamelaisalueella ja alkuperäiskansojen elokuva-alalla

Hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä:

Hankkeen Kick Off ja ensimmäinen livetapaaminen hankekumppaneiden kesken järjestettiin Kautokeinossa 6.-7.11.2023 Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin (ISFI) luona Buletjávrin lumisissa maisemissa. Kahden päivän aikana suunnittelimme tulevaa hanketta, sen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tutustuimme toistemme toimintaan vähän syvemmin. Vierailimme myös Saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi Allaskuvla) sekä Forest People -elokuvatuotantoyhtiössä.

Lue lisää hankkeesta Yle Sápmin artikkelista: https://yle.fi/a/74-20060844

Kick off.jpg

Hankekumppanit livetapaamisessa Kautokeinossa. Takarivi: Suvi King, Helena Andersson, Jukka Vuorela-Morottaja, Maren Nystad ja Anders Durvall. Eturivi: Anne Lajla Utsi, Tiina Jäppinen ja Erkki Feodoroff.

Mediaopettajien vierailu Inarissa Skábmagovilla 26.-27.1.2024

Inarin, Kalixin ja Karasjoen elokuva- ja media-alan opettajat tapasivat Inarissa Skábmagovat -elokuvafestivaalin aikaan. Elokuvien katsomisen lisäksi tutustuimme Saamelaisalueen koulutuskeskukseen ja medialinjaan sekä vierailimme Yle Sápmilla ja saamelaismuseo Siidassa. Pääsimme myös keskustelemaan mediaopetuksen tarpeista pohjoisessa tulevaisuudessa!

Kuva1.jpg

Berit Marie Lise Eira, Erkki Feodoroff, Anders Durvall, Tiina Jäppinen, ja Susanne Persson mediaopettajien tapaamisessa Inarissa Skábmagovat-elokuvafestivaalin aikaan.

Sogsakk-sanomien artikkeli hankkeesta s.14: https://issuu.com/saamelaisalueenkoulutuskeskus/docs/sogsakk_sanomat_11.3.2024_web

Harjoittelut saamelaiselokuvatuotannoissa käynnistyivät yhteistyössä ISFI:n kanssa tammikuussa 2024 avoimella haulla. Karasjoella kuvattavassa saamelaisnuorten draamasarjan tuotannossa nimeltä ”Oro jaska” aloitti kaksi harjoittelijaa maaliskuussa työnsä. Harjoittelujaksot tuotannoissa tarjoavat nuorille mahdollisuutta hankkia käytännön kokemusta ja verkostoitua saamelaiselokuva-alalla. Harjoittelijoille maksetaan tuotantokauden palkka, matka- ja majoituskulut. Haut ovat avoinna kaikille, mutta saamelaiset ja nuoret harjoittelijat ovat etusijalla. Harjoittelut saamelaistuotannoissa jatkuvat vielä ainakin kahdessa uudessa tuotannossa. Näistä tiedotetaan somessa, seuraa siis kanavia!

Lisätietoa ensimmäisestä hausta: https://isfi.no/article/open-call-trainee-for-the-drama-series-oro-jaska/

Kaamosmaisemia – Skábmaduovdagat Workshop 9.-10.2.2024
Hanke toteutti yhteistyössä Kaamosmaisemia-työryhmän kanssa lyhytelokuvatyöpajan Inarissa, jossa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua ja oppia erityisesti liikkeen kuvaamisesta ulkona, vuoden kylmimpään ja pimeimpään aikaan. Työryhmään kuuluvat Janita Rantanen, Sunna Nousuniemi - Radio-Juhani Sunná Máret, Sakari Maliniemi, Tomi Lampinen ja Nicholas Francett. Osallistujat pääsivät oppimaan lisää kuvauksesta, valaistuksesta ja lavastuksesta.

Kuva2.jpg

Huolimatta -30 asteen pakkasista hommia jaksettiin tehdä hyvällä meiningillä koko työpajan ajan.

Mediaopiskelijoiden opintomatka Kalixiin, Ruotsiin 11.–15.3.2024
Medialinjan opiskelijat ja opettajat tutustuivat maaliskuussa Kalix Folkhögskolanin elokuvakoulutukseen. Kaksipäiväisessä lyhytelokuvatyöpajassa työskenneltiin yhdessä Kalixin elokuvakoulutuksen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi kaksi lyhytelokuvaa, joissa ohjaajana ja työpajan vetäjänä toimi ohjaaja Jonas Lawes. Matkalle tehtiin myös päivävisiitti Luulajaan, jossa vierailtiin Ruotsin toiseksi suurimmassa alueellisessa elokuvatuotantokeskuksessa, Filmpool Nordilla sekä elokuvatuotantoyhtiö Iris Filmillä.

Opintomatka tarjosi opiskelijoille uudenlaisen ympäristön kehittää taitojaan ja saada arvokasta käytännön tietoa elokuva-alasta naapurimaassa. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia oppia, verkostoitua ja kehittää taitojaan. Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen opettaa myös viestintätaitoja monikulttuurisissa ja -kielisissä tilanteissa, mikä on arvokasta tulevaisuuden työelämässä.

Lue opintomatkasta lisää koulumme blogista: https://sogsakk.wordpress.com/2024/06/06/medialinjalaiset-ylittivat-rajan-yhteistyohankkeen-askeleet-suuntautuivat-ruotsiin/

Kuva3.jpg

Lyhytelokuvatyöpajan ensimmäinen päivä Kalixissa. Kuvassa Sture Berggren, Tanja Ikonen, Kalix Folkhögskolanin opettaja Anders Durvall, Mikko Vierimaa ja Olivia Rönnqvist.


Erasmus+ kumppanuushankeet:
Kumppanuushankkeiden ensisijaisena tavoitteena on antaa organisaatioille mahdollisuus parantaa toimintansa laatua ja tarkoituksenmukaisuutta, kehittää ja vahvistaa kumppaniverkostojaan, lisätä valmiuksiaan toimia yhdessä transnationaalisella tasolla, vahvistaa toimintansa kansainvälistymistä, vaihtaa ja kehittää uusia käytäntöjä ja menetelmiä sekä jakaa ja vertailla ideoita. Kumppanuushankkeilla on tarkoitus tukea innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, siirtämistä ja/tai toteutusta sekä sellaisten yhteisten aloitteiden toteutusta, joilla edistetään yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa Euroopan tasolla.

Tämä hanke on jatkoa aiemmalle Erasmus+ -hankkeelle "Capacity building in the indigenous Sámi film industry and media education in a context on new digital media technologies”. Hanke oli pienimuotoinen Erasmus+ -kumppanuushanke, jota koordinoi Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) ja partnerina toimi Kansainvälinen saamelainen elokuvainstituutti (ISFI).

Lisätietoja:
Kansainvälinen saamelainen elokuvainstituutti (ISFI): www.isfi.no

Kalix Folkhögskola: www.kalixfolkhogskola.se

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Aikaisemmassa hankkeessa tehty kartoitus:
Saamelaiselokuva-alan koulutus- ja työelämätarpeista sekä opintopoluista ammattilaiseksi_FI
Education and employment needs in the Sámi film industry and study paths to becoming a professional_EN

index.png

Kuva2.png

kalix.jpg

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png

 

Hankkeen nimi: Creating cross-border collaboration in film education in the Sámi region and piloting an innovative traineeship programme model for Sámi film productions

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2023-31.8.2025, 24 kuukautta

Budjetti: 250 000 €

Ohjelma: Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle, yhteistyöhankkeet (KA2)

Päätoteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK)

Partnerit: Kansainvälinen saamelainen elokuvainstituutti (ISFI), Kalix Folkhögskola

Yhteystiedot:
Tiina Jäppinen, projektipäällikkö
Puh. 040 5559650
tiina.jappinen@sogsakk.fi

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää